MISSION COMPLETE ! โหวต 5 ดาว Soul Gauge

    

     MISSION COMPLETE ! สรุปผลกิจกรรมโหวต 5 ดาว Soul Gauge อยู่ที่นี่แล้ว เนื่องจากทั้ง App Store และ Play Store ได้รับคะแนน 4.6 ดาวทั้งคู่ เราเลยแจกกันไปเลยทุกคนดังนี้ !

 

เซิร์ฟเวอร์ที่แจกของรางวัล

- เซิร์ฟเวอร์ Pepe

- เซิร์ฟเวอร์ Chola

- เซิร์ฟเวอร์ Thorn

- เซิร์ฟเวอร์ Aroaro

- เซิร์ฟเวอร์ Dobarin

 

ของรางวัล

Ruby จำนวน 1,000 (ค่าเงิน Cash ที่ไว้ใช้ซื้อของในเกม)

 

เงื่อนไข 

- ของรางวัลจะถูกจัดส่งในวันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 ให้กับผู้ที่ล็อคอินเข้าเกม ช่วงเวลา 18:00 น. - 22:00 น. วันเดียวเท่านั้น (สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Dobarin หากต้องการรับรางวัล ต้องล็อคอินในช่วงเวลาดังกล่าวเหมือนกัน แต่ของรางวัลจะแจกในวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 18:00 น.)

- ของรางวัลจะถูกจัดส่งทางจดหมาย