ปิดปรับปรุง Event Rift ชั่วคราว

 

     เนื่องจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ Event Rift ที่จะจัดในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 นี้ ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เล่นหลายท่าน ทีมงานจึงขอปิดปรับปรุง Event Rift ก่อน และจะเปิดอีกครั้งหากแก้ปัญหาแล้วเสร็จ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซท์ Soul Gauge Thailand ต่อไป 

 

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ทีมงาน Soul Gauge Thailand