ประกาศผลกิจกรรม Clan Challenge LV. Up !

ประกาศรายชื่อแคลนที่ได้รางวัลจากกิจกรรม Clan Challenge LV. Up ! โดยของรางวัลจะแจกให้สมาชิกแคลนที่ได้รางวัลทุกคน

 

ของรางวัลได้แก่ :

- อันดับที่ 1 : 1,000 Ruby ให้กับสมาชิกแคลนทุกคน ที่ยังคงอยู่ในแคลนในที่วันที่ 20 มิถุนายน 2561

- อันดับที่ 2-5 : 500 Ruby ให้กับสมาชิกแคลนทุกคน ที่ยังคงอยู่ในแคลนในที่วันที่ 20 มิถุนายน 2561

- อันดับที่ 6-10 : 300 Ruby ให้กับสมาชิกแคลนทุกคน ที่ยังคงอยู่ในแคลนในที่วันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

รายชื่อแคลนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ (แบ่งตามเซิร์ฟเวอร์)

 

แคลนที่ได้รับรางวัลใน Server Pepe ได้แก่ :

1. hurt
2. FFxy
3. LOGHORIZON
4. Mel3lur (pumppy)
5. HOPE
6. เด็กกระโปก
7. Endless
8. OHHO
9. Forever
10. โหดสัส

 

แคลนที่ได้รับรางวัลใน Server Chola ได้แก่ :

1. TheElement
2. BloodBlue
3. SoulHunter
4. Godlike
5. Ragnarok
6. THAILAND
7. TheGlory
8. Dolla2
9. Tomodachi

 

แคลนที่ได้รับรางวัลใน Server Thorn ได้แก่ :

1. Elenor
2. HarMonic
3. Guardians

ขอแสดงความยินดีกับแคลนที่ได้รับรางวัลด้วย ! โดยของรางวัลจะถูกจัดส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 18:00 น. นี้