วิธีการดู GOD ID สำหรับผู้ที่สมัครผ่าน Facebook

วิธีการดู GOD ID สำหรับคนที่สมัครผ่าน Facebook ก็มีขั้นตอนง่ายๆ โดยจะมีวิธีการดู GOD ID ดังนี้

1. ล็อคอินผ่าน Facebook ด้วยปุ่ม "ล็อคอินด้วยเฟสบุค" ดังรูป

2. เมื่อเข้ามาแล้ว จะพบกับชุดเลข GOD ID ของคุณ ! (ในวงกลมดังรูป)