12 ธันวา อัปเดทแพทช์ใหม่ Snowing Village ต้อนรับคริสต์มาส

     12 ธันวาคมนี้ Soul Gauge เตรียมพร้อมอัปเดทแพทช์ใหม่ Snowing Village หมู่บ้านเมืองหิมะต้อนรับเทสกาลคริสต์มาส มาพร้อมกับเวิลด์บอส และบอสแคลนใหม่ โดยในแพทช์นี้จะมีอาวุธ ชุดเกราะ และคอสตูมสุดเท่ต้อนรับหน้าหนาวและเทศกาลคริสต์มาสอีกด้วย

 

1. อัปเดทดันเจี้ยนใหม่ Snowing Village

- เมื่อเอาชนะดันเจี้ยน Snowing Village ไม่ว่าจะเป็นระดับใด จะมีโอกาสได้กล่องสมบัติ Snowling Village's Random ซึ่งมีโอกาสเปิดเจอชุดเกราะขอบเขียวระดับ SSR ส่วนเสื้อ "Santa Top" และส่วนกางเกง "Santa Bottom"

- ดันเจี้ยนกิจกรรมจะเปิดให้เข้าได้วันละ 10 ครั้ง โดยจะรีเซ็ตทุกวัน เวลา 00:00 น.

- ผู้เล่นสามารถซื้อรอบลงเพิ่มได้ โดยจะต้องจ่าย Ruby ขั้นต่ำ 30 Ruby และจะเพิ่มจากเดิมรอบละ 10 Ruby เป็นค่าเข้า Event Rift

- ระยะเวลากิจกรรม เริ่มวันพุธที่ 12 ธันวาคม หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึงวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 23:59 น.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

2. อัปเดทเวิลด์บอสใหม่ Red Hat Zenta

- เวิลด์บอส Red Hat Zenta เป็นบอสสำหรับแพทช์กิจกรรม Snowing Village เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม บอสตัวนี้จะหายไป

- บอสตัวนี้ดร็อปชุดเกราะธาตุ "น้ำ" ตั้งแต่ระดับ HR, SR และ SSR

- ผู้เล่นสามารถหาหมวก "Santa Hat" ระดับ SSR ซึ่งเป็นหมวกของชุดเซ็ต Blessing of Santa III ได้จากบอสตัวนี้

- ไอเทมอื่นๆ ที่มีโอกาสได้จากบอสตัวนี้คือ Soul Stone, Golden Soul, Soul Potion, Low Crystal, Random Box, Core, Gold Bag และ Transcend Protection Stone

- ระยะเวลากิจกรรม เริ่มวันพุธที่ 12 ธันวาคม หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึงวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 23:59 น.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

3. อัปเดทบอสแคลนใหม่ Evil Thoughts of Uncry Dragon

- เมื่ออัญเชิญบอสแคลน จะมีโอกาสพบกับ Evil Thoughts of Uncry Dragon

- เมื่อผู้เล่นเข้าร่วมครบ 7 ครั้ง จะได้รับไอเทม Evil Thought of Snowing Village's Random Box หากเปิดกล่องนี้จะมีโอกาสได้รับหน้ากาก Santa Mustache ระดับ SSR ซึ่งเป็นหน้ากากของชุดเซ็ต Blessing of Santa III

- ระยะเวลากิจกรรม เริ่มวันพุธที่ 12 ธันวาคม หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึงวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 23:59 น.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

4. เปิดขาย Avatar ระดับ SR จำนวน 1 เซ็ต

- เปิดขาย Snowman Set ในราคา 2,400 Ruby

- ผู้เล่นสามารถซื้อแยกชิ้นได้ ในราคาชิ้นละ 500 Ruby

- คอสตูมจากเซ็ตนี้ สามารถนำไปใช้ผสมกับคอสตูมอื่นๆ ได้ตามปกติ

- คอสตูมที่เปิดขายนี้ จะนำออกจากร้านค้าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

- ระยะเวลาขาย เริ่มวันพุธที่ 12 ธันวาคม หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึงวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

-------------------------------------------------------------------------

 

5. เพิ่มชุดเซ็ต Avatrar ระดับ SSR จำนวน 1 เซ็ต

- เมื่อผู้เล่นผสมชุดคอสตูม จะมีโอกาสได้รับชุดคอสตูม "Snowman" ระดับ SSR ซึ่งมีค่าพลังตั้งแต่ 5%, 6%, 7% และ 8%

- เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ผู้เล่นจะไม่สามารถหาชุดคอสตูม Snowman จากการผสมได้อีก

- ระยะเวลากิจกรรม เริ่มวันพุธที่ 12 ธันวาคม หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึงวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

-------------------------------------------------------------------------

 

6. เพิ่มอาวุธ Avatar ระดับ SSR จำนวน 2 ชิ้น

 

- เมื่อผู้เล่นผสมอาวุธคอสตูม จะมีโอกาสได้รับอาวุธคอสตูม  "Firm Icicle Sword" และ  "Clear Icicle Rod" ซึ่งเพิ่มค่าพลังโจมตีตั้งแต่ 5%, 6%, 7% และ 8%

- เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ผู้เล่นจะไม่สามาถหาคอสตูมอาวุธ Firm Icicle Sword และ Clear Icicle Rod จากการผสมได้อีก

- ระยะเวลากิจกรรม เริ่มวันพุธที่ 12 ธันวาคม หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึงวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

-------------------------------------------------------------------------

 

7. เพิ่มอาวุธระดับ SSR จำนวน 2 ชิ้น

- สำหรับอาชีพ Warrior เมื่อผู้เล่นผสมอาวุธระดับ SSR จะมีโอกาสได้รับอาวุธ กระบอง Party Stick ซึ่งมีสกิล Ice Wall

- สำหรับอาชีพ Wizard เมื่อผู้เล่นผสมอาวุธระดับ SSR จะมีโอกาสได้รับอาวุธ หอก Snow Stick ซึ่งมีสกิล Glacier Effect

- ผู้เล่นมีโอกาสได้รับอาวุธทั้ง 2 อย่างนี้ จากการเปิดกาชาแบบใช้ Ruby รวมไปถึงกาชาที่เปิดฟรีได้ทุก 2 ชั่วโมง

- เมื่อหมดระยะเวลากิจกรรมแล้ว จะไม่สามารถผสมหรือเปิดกาชาเพื่อหาอาวุธ 2 ชิ้นนี้ได้อีก

- ระยะเวลากิจกรรม เริ่มวันพุธที่ 12 ธันวาคม หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึงวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

-------------------------------------------------------------------------

 

8. เพิ่มชุดเซ็ต Blessing of Santa III

     ชุดเซ็ต Blessing of Santa III จะได้รับเอฟเฟกเพิ่มสถานะธาตุน้ำ และต้านทานการแช่แข็ง เมื่อสวมใส่ชุดเกราะในเซ็ตเดียวกันครบ 6 ชิ้น โดยสามารถหาชุดเซ็ตนี้ได้จากช่องทางต่างๆ ดังนี้

- อุปกรณ์ส่วนเสื้อและกางเกง : มีโอกาสได้จากกล่องสุ่ม ที่ได้จากดันเจี้ยน Snowing Village

- อุปกรณ์ส่วนหัว : มีโอกาสได้จากเวิลด์บอส Red Hat Zenta

- แหวน และ สร้อย : สามารถสร้างได้จากวัสดุ ซึ่่งหาได้จากดันเจี้ยน Snowing Village ระดับ Hardcore

- ถุงมือ : มีโอกาสได้จาก การแข่งสัตว์เลี้ยง

- หน้ากาก : มีโอกาสได้จากกล่องสุ่มที่ได้จาก Clan Raid

- เมื่อใส่ครบ 6 ชิ้น โบนัสจากชุดเซ็ตจะทำงาน เพิ่มหลบหลีก +3% และเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%

- เมื่อใส่ครบ 6 ชิ้น โบนัสจากชุดเซ็ตจะทำงาน เพิ่มหลบหลีก +3% และเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%

- หมายเหตุ : ชุดเกราะทั้งหมด สามารถให้ได้จากการเปิดกาชาแบบใช้ Ruby รวมไปถึงกาชาที่เปิดฟรีได้ทุก 2 ชั่วโมง

 

-------------------------------------------------------------------------

 

9. เพิ่มสัตว์เลี้ยงสายเคลื่อนที่ 2 ตัว

- Scarf Rudolf สามารถซื้อได้จากร้านค้าในราคา 3,000 Ruby

- Ribbon Rudolf หาได้จากการเก็บไอเทมจาก Snowing Village มาแลกในระบบ Achievement

- เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม จะไม่สามารถหาไอเทมเพื่่อนำมาแลก Ribbon Rudolf ได้อีก

- เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม Scarf Rudolf จะถูกนำออกจากร้านค้า

- ระยะเวลากิจกรรม ริ่มวันพุธที่ 12 ธันวาคม หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึงวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

-------------------------------------------------------------------------

 

10. เพิ่มฉายาใหม่ 

- ฉายา Blessing of Snow ได้จากการสะสมจำนวนการพิชิตบอสใน Snowing Village

- หมายเหตุ เมื่อหมดระยะเวลากิจกรรมแล้ว จะไม่สามารถสะสมจำนวนการพิชิตบอสเพื่อมาแลกฉายานี้ได้อีก

- ระยะเวลากิจกรรม เริ่มวันพุธที่ 12 ธันวาคม หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึงวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 23:59 น.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

11. เพิ่มรูนใหม่

- เมื่อนำรูนนี้ไปใส่กับอุปกรณ์ไม่ว่าส่วนใดก็ตาม จะเพิ่มค่า Freeze ตามระดับของรูน โดยค่า Freeze จะเป็นการเพิ่มการป้องกันการถูกแช่แข็ง

- เมื่อหมดระยะเวลากิจกรรม จะไม่สามารถสร้างรูนเหล่านี้ได้อีก

- ระยะเวลากิจกรรม ริ่มวันพุธที่ 12 ธันวาคม หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึงวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

-------------------------------------------------------------------------

 

12. เพิ่มเครื่องประดับใหม่

 

- เพิ่มการสร้างแหวน Santa Ring และสร้อย Santa Necklace โดยมีค่าสร้างชิ้นละ 500,000 Gold

- ผู้เล่นสามารถหาไอเทม Snowkid ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการสร้างได้จาก Snowing Village ระดับฮาร์ดคอร์ และกิจกรรมอื่นๆ

- เมื่อหมดระยะเวลากิจกรรม จะไม่สามารถสร้างแหวนและสร้อยเหล่านี้ได้อีก

- ระยะเวลากิจกรรม ริ่มวันพุธที่ 12 ธันวาคม หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึงวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

-------------------------------------------------------------------------

 

13. อัปเดทกาชา

- เพิ่มไอเทมเทสกาลคริสต์มาสจากการอัปเดท Snowing Village ลงในกล่องสุ่มอาวุธ กล่องสุ่มชุดเกราะ และกล่องสุ่มสร้อย โดยจะเพิ่มลงในกล่องที่ใช้ Ruby ในการเปิด และเปิดได้ฟรีทุกๆ 2 ชั่วโมงเท่านั้น

- เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม จะมีการนำอาวุธและชุดเกราะของกิจกรรม Snowing Village ออกจากกล่องสุ่ม

- ระยะเวลากิจกรรม ริ่มวันพุธที่ 12 ธันวาคม หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึงวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

-------------------------------------------------------------------------

 

     เตรียมตัวมาร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสไปกับเกม Soul Gauge ในแพทช์อัปเดท Snowing Village ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป ใครที่รออาวุธชุดเกราะธาตุน้ำอยู่ ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด !