แจ้งปรับเวลา PK เริ่ม 18 กันยายน 2561

     ทีมงาน Soul Gauge Thailand ขอแจ้งให้ทราบว่า จะมีการปรับช่วงเวลา PK อีกครั้ง หลังจากที่ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นจากหน้าแฟนเพจ ในกล่องข้อความ ในเกม และในกลุ่มคอมมิวนิตี้ โดยทีมงานได้นำข้อมูลทั้งหมดไปปรึกษากับผู้พัฒนาเกมแล้ว และมีความเห็นพ้องต้องกันว่า จะมีการปรับเพิ่มเวลา PK อีก 3 ชั่วโมงในช่วงเช้า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาดังนี้

     ช่วงเวลา PK : เริ่ม 09:00 น. ถึง 11:59 น.

    ช่วงเวลาสันติ : เริ่ม 12:00 น. ถึง 18:59 น.

     ช่วงเวลา PK : เริ่ม 19:00 น. ถึง 22:59 น.

     ช่วงเวลาสันติ : เริ่ม 23:00 น. ถึง 08:59 น.

     โดยกำหนดการนี้จะมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 เป็นต้นไป