ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.

     ทีมงาน Soul Gauge Thailand ขอแจ้งให้ทราบว่า จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ระยะเวลาปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

     วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.

 

รายละเอียดการปิดปรับปรุง

     แก้ไขระบบ Arena และปัญหาบางประการ

 

ทีมงาน Soul Gauge Thailand