แจ้งปรับเวลาสันติ และเวลา PK เริ่ม 7 กันยายน 2561

     ทีมงาน Soul Gauge Thailand ขอแจ้งให้ทราบว่า จะมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา PK และช่วงเวลาสันติ เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการรวมเซิร์ฟเวอร์ และเกิดประโยชน์กับผู้เล่นมากที่สุด โดยมีข้อมูลการปรับเปลี่ยนดังนี้

     ช่วงเวลา PK : เริ่ม 19:00 น. ถึง 22:59 น.

     ช่วงเวลาสันติ : เริ่ม 23:00 น. ถึง 18:59 น.

     โดยกำหนดการนี้จะมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 เป็นต้นไป