เปิดขายกาชาเทศกาล เพิ่มโอกาสรับ SR และ SSR

     เปิดขายกาชาเทศกาลของกิจกรรม Animal Kingdom โดยปรับเพิ่มราคาขาย และเพิ่มเรทการได้รับไอเท็มระดับ SR และ SSR เพิ่มขึ้นดังนี้

 

     1. เปิดขายกล่อง Weapon(ES) แบบ 1 ชิ้น ราคา 300 Ruby และแบบ 11 ชิ้น ราคา 2,700 Ruby

     2. เปิดขายกล่อง Armor(ES) แบบ 1 ชิ้น ราคา 300 Ruby และแบบ 11 ชิ้น ราคา 2,700 Ruby

 

รายละเอียด

     ไอเท็มในกล่อง Weapon(ES) และ Weapon ที่ซื้อโดย Ruby จะมีรายการไอเทมเหมือนกัน แต่มีโอกาสการได้รับไอเทมไม่เหมือนกัน โดยในกล่อง Weapon(ES) มีการปรับเพิ่มอัตราการได้รับอุปกรณ์ระดับ SR (สีม่วง) เพิ่มขึ้น 8 เท่า และเพิ่มโอกาสการได้รับอุปกรรณ์ระดับ SSR (สีเขียว) เพิ่มขึ้น 5 เท่า เช่นเดียวกับกล่อง Armor(ES) และ Armor ก็จะมีรายการไอเทมเหมือนกัน แต่มีโอกาสการได้รับไอเทมในแต่ละระดับไม่เท่ากัน โดยมีการเพิ่มอัตราการได้รับอุปกรณ์ระดับ SR และ SSR เหมือนกับกล่อง Weapon(ES)

 

ระยะเวลาขาย

     เริ่ม 17 สิงหาคม 2561 เวลา 00:01 น. ถึง 19 สิงหาคม 2561 เวลา 23:59 น.

 

หมายเหตุ

     กาชาแบบปกติยังมีขาย และผู้เล่นยังสามารถกดรับกาชาฟรีจากกาชาแบบเก่าในทุกๆ 2 ชั่วโมงได้เหมือนเดิม

 

ตัวอย่างการเปิดกาชา Weapon(ES) ราคา 2,700 Ruby จำนวน 10 ครั้ง