ประกาศ แก้ไขปัญหาการจุติอุปกรณ์ถึงระดับ +15

     เนื่องด้วยมีเหตุการณ์การจุติอุปกรณ์ขึ้นถึงระดับ +15 ของผู้เล่นบางคน จากการตรวจสอบเบื้องต้นทีมงานได้พบข้อบกพร่องบางอย่างจึงได้ประสานงานกับทางผู้พัฒนาและได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว พบว่าสาเหตุเกิดจากข้อผิดพลาดของตัวเกม ที่ทำให้ตีบวกขึ้นไปถึง +15 ได้ในครั้งเดียว ซึ่งปัญหานี้จะมีการแก้ไขในอนาคต สำหรับผู้เล่นที่ได้อัปเกรดอุปกรณ์ถึง +15 และมีผลมาจากข้อผิดพลาดของตัวเกม ทางผู้พัฒนาได้แจ้งแนวทางแก้ไขดังนี้

     - สำหรับผู้เล่นที่ได้รับผลประโยชน์จากข้อผิดพลาดของตัวเกม ทำให้อัปเกรดอุปกรณ์ได้ถึง +15 นั้น ทางผู้พัฒนาจะทำการลดระดับขั้นให้เหลือตามข้อมูลที่ควรจะเป็น เช่น +8

     - สำหรับผู้เล่นที่ได้รับผลประโยชน์จากข้อผิดพลาดของตัวเกม ทำให้อัปเกรดอุปกรณ์ได้เกิน +10 นั้น ทางผู้พัฒนาจะทำการลดระดับของอุปกรณ์ให้เหลือตามข้อมูลที่ควรจะเป็นเช่นกัน

     - สำหรับผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบในการลดค่าตีบวกอุปกรณ์นั้น จะได้รับการชดเชยเป็นหินตัวบวก และ Gold จำนวนหนึ่ง

 

     สำหรับการแก้ไขค่าตีบวกของอุปกรณ์ของผู้เล่นที่เกิดเหตุนั้น จะมีขึ้นในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ในช่วงปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

     ทั้งนี้ ทีมงาน Soul Gauge Thailand ต้องกราบขออภัยผู้เล่นทุกท่าน ในปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทีมงานและทางผู้พัฒนาจะทำการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้โดยเร็วที่สุด

     ทีมงาน Soul Gauge Thailand