[ประกาศ] แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ Pepe ชั่วคราว 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 - 13:00 น.

 

     ในวันพฤหัสที่ 2 สิงหาคม 2561 นี้ จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ Pepe เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ ตั้งแต่ช่วงเวลา 09:00 น. ถึง 13:00 น. โดยมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมดังนี้

     - เลื่อนระยะเวลากิจกรรม EXP Boost จากเวลา 12:00 - 15:00 น. เป็น 13:00 - 16:00 น.

     - มอบ 300 Ruby ให้กับผู้เล่นที่เข้าเกมในช่วงเวลา 13:30 - 19:00 น.

     - การแจกไอเทม Rift EXP Book 50% ยังคงเป็นไปตามระบบ หากเข้าเกมก่อนเวลา 13:30 น. จะยังคงได้รับตามปกติ

     หมายเหตุ : มีผลกับเซิร์ฟเวอร์ Pepe เท่านั้น ส่วนเซิร์ฟเวอร์อื่นยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

 

ทีมงาน Soul Gauge Thailand