วิธีการบังคับตัวละคร และการเล่นเกมคร่าวๆ ใน Soul Gauge


     สำหรับการควบคุมตัวละครในเกม Soul Gauge นั้น มีโหมดการควบคุมมาให้ได้เลือกเล่นกันถึง 2 แบบ ดังนี้

วิธีการควบคุมแบบปกติ โดยการแตะที่ฉาก

1. วิธีการควบคุมตัวละครของโหมดนี้ เป็นการบังคับแบบเอานิ้วสัมผัสที่ฉากในเกมเพื่อทำการเดินไปยังจุดหมาย และจะมีเครื่องหมายบอกว่าเรากำลังเดินไปทางไหน

2. และใช้นิ้วแตะที่ไอคอนรูปดาบ (วงกลมในรูป) เพื่อทำการโจมตีปกติ และปล่อยทิ้งไว้ ตัวละครจะทำการโจมตีศัตรูโดยรอบ และใช้สกิลให้โดยอัตโนมัติ และแตะอีกครั้งเพื่อหยุดการโจมตีอัตโนมัติ

3. แตะที่ศัตรู เพื่อเล็งการโจมตีไปที่ศัตรูตัวนั้น และแตะที่ศัตรูตัวที่กำลังเล็งเป้าหมาย เพื่อทำการโจมตีปกติ

4. แตะไอคอนสกิล เพื่อใช้สกิลที่เลือก (ต้องแตะเลือกศัตรูเสียก่อน) 

วิธีการควบคุมโดยใช้ VPad

1. เข้าไปที่เมนู แล้วเลือกหัวข้อการตั้งค่า (วงกลมดังรูป)

2. เมื่อเข้ามาหน้าการตั้งค่าแล้ว ให้เลือกไปที่แถบเกมเพลย์ และติ๊กถูกที่หัวข้อ VPAD และกดกากบาทเพื่อปิดหน้าต่างการตั้งค่า

3. จะพบว่า VPAD ได้ปรากฏออกมาที่หน้าจอเกมแล้ว และในโหมดนี้ ผู้เล่นต้องใช้ VPAD นี้ในการบังคับทิศทาง แทนที่การแตะที่ฉากของแผนที่ในหน้าจอ (และหากต้องการปิดโหมดควบคุมโดย VPAD นี้ ก็ให้เข้าไปตั้งค่าแล้วติ๊กถูกหัวข้อ VPAD ออก)

4. และใช้นิ้วแตะที่ไอคอนรูปดาบ (วงกลมในรูป) เพื่อทำการโจมตีปกติ และปล่อยทิ้งไว้ ตัวละครจะทำการโจมตีศัตรูโดยรอบ และใช้สกิลให้โดยอัตโนมัติ และแตะอีกครั้งเพื่อหยุดการโจมตีอัตโนมัติ

5. แตะที่ศัตรู เพื่อเล็งการเป้าหมายโจมตีไปที่ศัตรูตัวนั้น และแตะที่ศัตรูตัวที่กำลังเล็งเป้าหมาย เพื่อทำการโจมตีปกติ

6. แตะไอคอนสกิล เพื่อใช้สกิลที่เลือก (ต้องแตะเลือกศัตรูเสียก่อน)