ข้อมูลวิธีการผสม และลบสกิล

     สวัสดีเหล่า Ranker ! วันนี้ก็มีข้อมูลวิธีการผสมสกิลไปใส่อาวุธ และวิธีการลบสกิลต่างๆ ออกจากอาวุธมาฝากกัน ตามมาดูกันเลย

 

เงื่อนไขการผสมสกิล

- หากเลือกผสมสกิลแล้ว ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ อาวุธที่ถูกนำมาผสมสกิลเข้ากับอาวุธหลักหรืออาวุธรอง จะหายไป โปรดตัดสินใจ และระวังให้ดีก่อนทำการผสม

 

เงื่อนไขในการลบสกิล

- ไม่สามารถลบสกิลต้น ที่ติดมากับอาวุธได้

- สกิลที่โดนลบ จะหายไปตลอดกาล

 

วิธีการผสมสกิลใส่อาวุธต่างๆ

1. ไปที่กระเป๋า แล้วกดที่แถบสกิล จะพบว่ามีเมนูให้หลอมสกิลต่างๆ จากอาวุธที่เรามี ถ่ายโอนไปใส่อีกอาวุธหนึ่งได้ ให้กดที่ปุ่มหลอม (วงกลมในรูป) เพื่่อเริ่มต้นการหลอมสกิล

 

2. ให้เลือกสกิลที่ต้องการ (ทางขวา) นำมาใส่ในอาวุธหลัก หรืออาวุธรอง (ทางซ้าย) และเลือกวิธีการหลอม โดยจะมีให้เลือกจ่าย ระหว่างใช้ Gold จ่าย (อัตราสำเร็จในการผสม มากน้อยแตกต่างกันไปตามระดับสกิล ยิ่งสกิลมีระดับที่สูง ยิ่งมีโอกาสสำเร็จต่ำ) หรือใช้ Ruby ในการจ่าย (อัตราสำเร็จในการผสมจะอยู่ที่ 100% ตลอดเวลา และมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแตกต่างกันไปตามระดับสกิล ยิ่งสกิลมีระดับที่สูง ยิ่งต้องใช้ Ruby มากขึ้นเป็นค่าใช้จ่าย) 

 

***หมายเหตุ : หากเลือกผสมสกิลแล้ว ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ อาวุธที่ถูกนำมาผสมสกิลเข้ากับอาวุธหลักหรืออาวุธรอง จะหายไป โปรดตัดสินใจ และระวังให้ดีก่อนทำการผสม***

 

3. หากผสมสกิลสำเร็จ จะขึ้นหน้าต่างดังรูปนั่นเอง

 

วิธีการลบสกิลที่ผสมมาแล้ว

1. ให้เข้าไปที่หน้าต่างพัฒนาสกิล และเลือกสกิลที่ต้องการลบด้วยการกดที่สกิลนั้นๆ และเลือกหัวข้อลบสกิล และกดยืนยันอีกที เพียงเท่านี้ก็ลบสกิลเสร็จเรียบร้อย

 

***หมายเหตุ : ไม่สามารถลบสกิลต้น ที่ติดมากับอาวุธได้ และสกิลที่โดนลบ จะหายไปตลอดกาล***