ข้อมูลสกิลต่างๆ ของคลาส Wizard

***ขณะนี้ ตัวเกมได้แสดงผลในส่วนของสเตตัสที่ได้จากการเปลี่ยนคลาสผิด โดยที่ถูกต้องคือจะบวกเป็นเปอร์เซนต์ ไม่ใช่การบวกตรงๆ โดยให้อิงจากข้อมูลด้านล่างนี้เป็นหลัก***

สายอาชีพ Wizard

Sorcerer (คลาส 1)

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับ Max MP +12% และ MP Regen +6%

1.  Cancel Barrier : ใช้ท่าป้องกันเพื่อเพิ่ม Def (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

2.  Magic Infusion : ใช้ MP ไปเพิ่มพลังโจมตี 10% ให้การโจมตีปกติ

3.  Enhance Binding : เพิ่มผลลด Move Spd ของเป้าหมายเพิ่ม 30% เมื่อใช้สกิล Binding Spell และ Spider Web Potion

4.  Cancel Transfer : ย้ายตัวละครไปทางซ้ายของแผนที่ (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

 

Summoner (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Sorcerer เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับ Max HP +15%

***หมายเหตุ: สกิลซัมมอน สามารถเรียกได้ทีละ 1 ตัวเท่านั้น โปรดระวัง***

1.  Training : เพิ่ม Move Spd 5% ของสัตว์เลี้ยงเคลื่อนที่ และโจมตี 5% ของสัตว์เลี้ยงโจมตี (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

2.  High Rank Summon : เพิ่มโจมตี 30% ให้กับ Lesser Suicidal Spirit 

3.  Extend Summon : เพิ่มเวลาคงอยู่ 40% ให้กับ Lesser Spirit

4.  Communion : เพิ่มโจมตีกายภาพและเวทย์ ต่อจำนวนสัตว์เลี้ยง (Pet) ที่เรียกใช้ คูณด้วย 3%

 

WitchDoctor (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Sorcerer เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับ เพิ่มอัตราการ Critical กายภาพ และเวท +3%

1.  Block : เพิ่มค่าต้านทานสถานะเลือดไหล และติดพิษได้ 2000 หน่วย

2.  Soul Apsorbtion : เมื่อฆ่าศัตรูได้ จะฟื้นฟู HP และ MP 2% ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ทุกคน

3.  Grudge Spell : ร่ายเวทย์พลังทำลายล้างสูงเป็นวงกว้างรอบตัว ทุกๆ 1 ครั้ง/นาที หากมี HP ต่ำกว่า 20% และทุกครั้งที่สกิลนี้ถูกใช้งาน เราจะโดนดาเมจจากสกิลไปด้วย โปรดระวัง (สามารถเปิด/ปิดได้)

4.  Plague : มีโอกาส 5% ที่จะทำให้เป้าหมายติดพิษเลเวล 10 เป็นเวลา 5 วินาที (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

 

HighWizard (คลาส 1)

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับ Max MP +10%

1.  Magic Missile Master : เพิ่มโจมตี 5% ให้กับสกิล Magic Missile (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

2.  Strong Unity : เพิ่มป้องกันกายภาพและเวทย์ ตามสมาชิกในปาร์ตี้ คูณด้วย 1% (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

3.  Power of Union : เพิ่มโจมตีกายภาพและเวทย์ ตามสมาชิกในปาร์ตี้ คูณด้วย 1% (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

4.  Funding Group : เพิ่มอัตราดรอป Gold ตามสมาชิกในปาร์ตี้ คูณด้วย 3%

Bard (คลาส 2)

- ต้องการคลาส HighWizard เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่ +5%

1.  Song of Treasure : เพิ่มดรอปให้ทุกคนในปาร์ตี้ 2%

2.  Song of Life : เพิ่มอัตรา EXP ให้กับทุกคนในปาร์ตี้ 2%

3.  Song of Soul : เพิ่มอัตราดรอป Soul ให้กับทุกคนในปาร์ตี้ 8%

4.  Song of Time : ลดคูลดาวน์ทุกสกิล ให้กับทุกคนในปาร์ตี้ 5%

Commander (คลาส 2)

- ต้องการคลาส HighWizard เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่ +3% และ Siege Atk +10%

1.  Fortress of Legion : เพิ่มป้องกันกายภาพและเวทย์ ทั้งปาร์ตี้ 8% เป็นเวลา 10 วินาที (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

2.  March of Legion : เพิ่ม Move Spd ทั้งปาร์ตี้ 20% เป็นเวลา 10 วินาที

3.  Roar of Legion : เพิ่มโจมตีกายภาพและเวทย์ ทั้งปาร์ตี้ 8% เป็นเวลา 10 วินาที (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

4.  Force of Legion : เพิ่ม Atk. Spd และ Cast. Spd ทั้งปาร์ตี้ 20% เป็นเวลา 10 วินาที

Elementalist (คลาส 1)

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับ Max MP +5% และฟื้นฟู MP+10%

1.  Rod Master : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ ตามจำนวนอาวุธประเภท Staff ที่สวมใส่ คูณด้วย 1% (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

2.  Elemental Bomber : เมื่อโจมตีจุดอ่อนธาตุ เพิ่มความเสียหายอีก 15%

3.  Elemental Adaptor : เมื่อโจมตีแล้วศัตรูป้องกันธาตุ เพิ่มความเสียหายอีก 10%

 

Shaman (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Elementalist เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับ Max MP +10% และโจมตีเวทย์ +10%

1.  Spirit of Fire : เพิ่มผลให้กับธาตุไฟ และต้านทาน Burn เพิ่มขึ้น และใช้ MP มากขึ้น 20% และลดผลต้านทานธาตุแสงและธาตุมืด 

2.  Spirit of Light : เพิ่มผลให้กับธาตุแสง และต้านทาน Purification เพิ่มขึ้น และใช้ MP มากขึ้น 20% และลดผลต้านทานธาตุไฟและธาตุน้ำ 

3.  Spirit of Water : เพิ่มผลให้กับธาตุน้ำ และต้านทาน Freeze เพิ่มขึ้น แและใช้ MP มากขึ้น 20% และลดผลต้านทานธาตุแสงและธาตุมืด 

4.  Spirit of Darkness : เพิ่มผลให้กับธาตุมืด และต้านทาน Darkness เพิ่มขึ้น และใช้ MP มากขึ้น 20% และลดผลต้านทานธาตุไฟและธาตุน้ำ 

MonsterDoctor (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Elementalist เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับพลังต้านทาน +10%

1.  Monster Ball Radar : เพิ่มอัตราดรอปของ Monster Ball 10%

2.  Mastery Analysis : ทำความเสียหายใส่ศัตรูประเภทมอนสเตอร์ปกติแรงขึ้น 5% (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

3.  Systematic Study : เพิ่มอัตรา EXP 2% จากการฆ่ามอนสเตอร์ (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

4.  Search Weakness : ทำความเสียหายใส่ศัตรูประเภทบอสแรงขึ้น 20%

 

Mage (คลาส 1)

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับพลังโจมตีกายภาพ +3% และความแม่นยำ +3%

1.  Attitude Shift-Physical : เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีกายภาพ (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

2.  Spear Mastery : เพิ่มโจมตีกายภาพ ต่อจำนวนอาวุธประเภท Spear ที่สวมใส่ คูณด้วย 2%

3.  Freedom From Thoughts : เพิ่ม ATK 14% ของการโจมตีปกติ และลด ATk -10% ของความแรงสกิล

BattleMage (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Mage เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับความเร็วในการโจมตี +15% และลดความเร็วในการร่ายเวทย์ -10%

1.  Dodging Attack : เพิ่มหลบหลีก ต่อจำนวนอาวุธประเภท Spear ที่สวมใส่ คูณด้วย 3%

2.  Crushing Skull : เพิ่มโจมตี 12% ให้กับสกิล Magical Smash และ Strong Smash

3.  Might Release : เพิ่มโจมตีกายภาพสูงสุด 20% ตามจำนวน Green Soul ที่มี

4.  Drastic Omit : มีโอกาส 20% ที่จะข้ามดีเลย์ก่อนและดีเลย์หลัง เมื่อใช้สกิลโจมดีกายภาพ

BloodMage (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Mage เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะลดพลังป้องกันกายภาพ -15% และเพิ่มพลังโจมตีเวทย์ +8%

1.  Blood Shower : จ่าย Red Soul เพื่อเพิ่มดาเมจทั้งหมด 8% ตอนที่โจมตี

2.  Blow of Dull Sword : มีโอกาส 5% ที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะเลือดไหลเลเวล 10 เป็นเวลา 5 วินาที

3.  Blood Thirsty : ได้รับ 2 Red Soul เมื่อโจมตีเป้าหมายที่ติดสถานะเลือดไหล

4.  Berserker Lust : เมื่อปล่อยให้โจมตีอัตโนมัติ จะเพิ่มโจมตีกายภายและเวทย์ 8%