ข้อมูลสกิลต่างๆ ของคลาส Warrior

***ขณะนี้ ตัวเกมได้แสดงผลในส่วนของสเตตัสที่ได้จากการเปลี่ยนคลาสผิด โดยที่ถูกต้องคือจะบวกเป็นเปอร์เซนต์ ไม่ใช่การบวกตรงๆ โดยให้อิงจากข้อมูลด้านล่างนี้เป็นหลัก***

สกิลของสายอาชีพ Warrior

Fighter (คลาส 1)

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับ Max MP +12% และ MP Regen +6%

1.  Cancel Guard : ใช้ท่าป้องกันเพื่อเพิ่ม Def (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

2.  Cancel Upper : กระแทกเป้าหมายให้ลอยกลางอากาศ

3.  Freedom From Thoughts : เพิ่ม ATK 14% ของการโจมตีปกติ และลด ATk -10% ของความแรงสกิล

 

Tempester (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Fighter เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับ Max MP +20%

1.  Rush Hour : ลด Cooldown ทุกสกิล 10%

2.  Continuous Combo : รักษาคอมโบไว้ เมื่อใช้สกิลประเภทที่ไม่ใช่สกิลคอมโบ

3.  Combo Plus : เพิ่มดาเมจ 6% ให้กับคอมโบที่ทำได้ สูงสุด 60%

4.  Over Load : บัฟ Atk. Spd และ Cast. Spd 20% เป็นเวลา 10 วินาที (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

 

Sweeper (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Fighter เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับ MP Regen +10%

1.  Arial Master : ทำให้ศัตรูมีโอกาสลอย เมื่อทำการโจมตี

2.  Cancel Back Step : ถอยหลังหลบการโจมตีศัตรู (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

3.  Arial Tapper : เพิ่มดาเมจ 30% เมื่อโจมตีศัตรูที่กำลังลอย (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

4.  Run Away : เพิ่ม Move Spd 50% เมื่อ HP ต่ำกว่า 20%

 

Knight (คลาส 1)

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับ Max HP +5%

1.  Strong Unity : เพิ่มป้องกันกายภาพและเวทย์ ตามสมาชิกในปาร์ตี้ คูณด้วย 1% (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

2.  Power of Union : เพิ่มโจมตีกายภาพและเวทย์ ตามสมาชิกในปาร์ตี้ คูณด้วย 1% (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

3.  Funding Group : เพิ่มอัตราดรอป Gold ตามสมาชิกในปาร์ตี้ คูณด้วย 3%

 

Paladin (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Knight เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับ Max HP +8% และ HP Regen +10%

1.  Sacrifice of Saint : เพิ่ม Max HP ทั้งปาร์ตี้ 5% 

2.  Blunt Mastery : เพิ่ม Max HP 8% ต่อชิ้นอาวุธประเภท Blunt ที่ใส่อยู่ตอนนั้น (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

3.  Party Heal : แก้ไขสถานะของตัวเอง และ Regen HP 20% ให้เพื่อนในปาร์ตี้

4.  Sacrifice of Tears : ใช้ Tears of Angel ครั้งละ 2 ชิ้น แต่จะได้รับผลทั้งปาร์ตี้

 

Guardian (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Knight เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับพลังป้องกันกายภาพ และเวทย์ +6%

1.  Shroud of Block : เพิ่มสถานะ Block ให้กับเพื่อนทั้งปาร์ตี้ 

2.  Guard Master : เพิ่ม Def อีก 1% เมื่อใช้ Cance I Guard, Immediate Defense, Reversal Defense และ Recovery Defense (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

3.  Party Guard : เพิ่มพลังป้องกันเวทย์และกายภาพ +30% ชั่วขณะ ทั้งปาร์ตี้

4.  Absolute Defense : จ่าย Yellow Soul เพื่อต้านทานดาเมจที่โจมตีเข้ามาทั้งหมด 20%

 

Thief (คลาส 1)

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่ +6%

1.  Fast Hand : เพิ่มอัตราดรอป 3%

2.  Sacrifice to Attack : เพิ่มโจมตีกายภาพและเวทย์ 8% แต่ลดพลังป้องกันกายภาพและเวทย์ 12%

3.  Celeb : เมื่อมีเงินมากกว่า 100,000 Gold จะเพิ่มโจมตีกายภาพและเวทย์ 5% (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

 

Assassin (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Knight เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับพลังโจมตี Critical กายภาพ และ Critical เวทย์ +3%

1.  Back Strike : เมื่อโจมตีจากข้างหลัง เพิ่มโอกาสโจมตี Critical กายภาพ และ Critical เวทย์ 30% (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

2.  Killer Instinct : เพิ่มโจมตีกายภาพและเวทย์ 10% เมื่อโจมตีศัตรูประเภทมนุษย์

3.  Critical Hit Combo : เมื่อโจมตี Critical มีโอกาสโจมตี Critical กายภาพ และ Critical เวทย์ 10% เป็นเวลา 3 วินาที (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

4.  Shunpo : เพิ่ม Move Spd 80% เป็นเวลา 10 วินาที

 

Raider (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Thief เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่ +3% และ Siege Atk +10%

1.  Roar of Charge : เพิ่ม Seige Atk ตามจำนวนสมาชิกในปาร์ตี้ คูณด้วย 5% (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

2.  Flag Collector : เพิ่ม Max HP และ Max MP ตามจำนวนธงรบแคลนที่ถือครอง คูณด้วย 5%

3.  Barrier Construction : สร้างเกราะความทนทานให้กับธงรบอีก 20% (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

4.  Cheer For Flag : เพิ่มโจมตีกายภาพและเวทย์ ตามจำนวนธงรบที่ถือครอง คูณด้วย 3%

 

Gladiator (คลาส 1)

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ จะได้รับพลังโจมตีกายภาพ และเวทย์ +3%

1.  Attitude Shift-Magical : เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีเวทย์ (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

2.  Triumph : เพิ่มโจมตีกายภาพและเวทย์ 8% เมื่อมี HP สูงกว่า 90%

3.  Prosperity of Basic : เพิ่มพลังโจมตี 8% ให้กับสกิลประเภท Thrust และ Slash (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

 

Swordmaster (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Gladiator เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ ความเร็วโจมตีจะ -15% และ ความเร็วร่ายเวทย์ +10%

1.  Prosperity of Sword : เพิ่มพลังโจมตี 12% ให้กับสกิล Conflagration Flash และ Ice Flash (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

2.  Magic Release : เพิ่มโจมตีเวทย์สูงสุด 20% ตามจำนวน Blue Soul ที่ถือครอง

3.  Prosperity of Sword : เพิ่มพลังโจมตี 12% ให้กับสกิล Moonlight Flash และ Moonlight Flash Type-0 (เอาไปใช้ในคลาสอื่นได้)

4.  Single Mind : เพิ่มโจมตีเวทย์ 12% และลดโจมตีกายภาพ 20%

 

Berserker (คลาส 2)

- ต้องการคลาส Gladiator เลเวล 45

- เมื่ออยู่ในคลาสนี้ เพิ่มพลังโจมตีกายภาพ +8% และลดพลังป้องกันเวทย์ -15%

1.  Opening Blood : จ่าย Red Soul เพื่อเพิ่มดาเมจทั้งหมด 8% ตอนที่โจมตี

2.  Blow of Dull Sword : มีโอกาส 5% ที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะเลือดไหลเลเวล 10 เป็นเวลา 5 วินาที

3.  Blood Charge : ได้รับ 2 Red Soul เมื่อโจมตีเป้าหมายที่ติดสถานะเลือดไหล

4.  Berserker Mode : เมื่อปล่อยให้โจมตีอัตโนมัติ จะเพิ่มโจมตีกายภายและเวทย์ 8%