ข้อมูลของ Risky Boss

     Risky Boss เป็นบอสตามแผนที่ ที่จะสุ่มเกิด และผู้เล่นจะต้องร่วมมือร่วมใจกันปราบมัน โดยเจ้า Risky Boss จะมีเวลาเกิดที่แน่นอน แต่สุ่มเกิดตามแผนที่ต่างๆ และมีเวลาจำกัดในการฆ่า หากฆ่ามันไม่ได้ Risky Boss จะหายไป โดยมีรายละเอียดเต็มๆ ดังนี้ 

 

รายละเอียด Risky Boss

- จะสุ่มเกิดตามแผนที่ต่างๆ รอบละ 2-3 ตัว

- และจะสุ่มชนิดของบอสทุกครั้ง

- มีเวลาจำกัดในการฆ่า Risky Boss 15 นาที หาก Risky Boss ไม่ตาย จะหายไป และต้องรอรอบหน้า

- ของรางวัลจากบอส จะถูกสุ่มให้กับผู้ที่ทำความเสียหายแก่บอส (ไม่ได้ของรางวัลทุกคน แต่ถ้าหากยิ่งทำความเสียหายกับบอสมากเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสได้รับของดรอปจากบอสมากเท่านั้น)

- Risky Boss จะเกิดทุกๆ 30 นาที และจะอยู่จนครบ 15 นาทีก่อนที่จะหายไป

- Risky Boss บางตัว หากกำจัดมันเยอะๆ แล้ว จะได้ฉายามาครอบครองอีกด้วย