แนะนำสัตว์เลี้ยงทั้ง 4 ประเภท

     สัตว์เลี้ยงใน Soul Gauge มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเคลื่อนที่ ประเภทโจมตี ประเภทฟื้นพลัง และประเภทสนับสนุน สัตว์เลี้ยงนั้น สามารถหาได้จากการทำเควส หรือซื้อจากร้านค้า มาดูความสามารถของแต่ละประเภทกันดีกว่า

1. ประเภทเคลื่อนที่ : เป็นสัตว์เลี้ยงที่ส่วนใหญ่จะเอาไว้ขี่เพื่อเดินทาง โดยจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ให้กับเราในขณะที่สวมใส่อยู่ และช่วยลดระยะเวลาในการทำฟาร์มตามความสามารถของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว

 

2. ประเภทโจมตี : เป็นสัตว์เลี้ยงที่จะคอยช่วยเราโจมตีศัตรู โดยจะมีพลังโจมตีอ้างอิงจาก ค่าพลังโจมตีของตัวละครหลักเป็นเปอรเซ็นต์ และช่วยลดระยะเวลาในการทำฟาร์มตามความสามารถของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว

 

3. ประเภทฟื้นพลัง : เป็นสัตว์เลี้ยงที่ช่วยฟื้นพลังให้กับตัวละคร โดยคำนวนเป็นเปอเซ็นต์ตามค่าพลังชีวิตของตัวละคร เช่น HP Regen 5% หากตัวละครมีพลังชีวิต 1,000 ก็จะเพิ่มครั้งละ 50 ตามระยะเวลาคูลดาวน์ เช่น ทุกๆ 10 วินาที และช่วยลดระยะเวลาในการทำฟาร์มตามความสามารถของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว

 

4. ประเภทสนับสนุน : เป็นสัตว์เลี้ยงที่จะเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันให้กับตัวละครในขณะที่สวมใส่อยู่ และช่วยลดระยะเวลาในการทำฟาร์มตามความสามารถของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว