แนะนำระบบ Clan

     ระบบแคลนใน Soul Gauge เป็นระบบที่จะให้กลุ่มคนมาอยู่ร่วมกันภายใต้สังกัดแคลน และทำกิจกรรมร่วมกัน ทำสงครามฝ่ายร่วมกัน และรับสิทธิพิเศษต่างๆ

 

ข้อควรระวัง

 

- ถ้าหัวหน้าแคลนไม่ออนไลน์เป็นเวลา 7 วัน ตำแหน่งหัวหน้าแคลน จะถูกปลด และออกจากแคลนไปโดยอัตโนมัติ

- ถ้าแคลนไม่มีการได้รับ EXP เป็นเวลา 10 วัน แคลนจะถูกยุบโดยอัตโนมัติ

 

วิธีสร้างแคลน

1. ไปที่เมืองหลักของแต่ละฝ่าย ไปคุยกับ NPC ชื่อ Haeoh และเลือกหัวข้อ "สร้างแคลน"

2. กรอกชื่อกิลด์ที่ต้องการ และกดปุ่ม "สร้างแคลน" โดยจะมีค่าใช้จ่าย 5,000 Gold

 

ระบบ และสิทธิพิเศษของแคลน

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าต่างแคลนแล้ว จะพบกับแท็บข้อมูลแคลน ที่จะแสดงข้อมูลต่างๆ ของแคลนที่เราสังกัด พร้อมทั้งเลเวลของแคลน สถานะต่างๆ ที่ได้จากบัฟแคลน และยังมีแจ้งเตือนประจำแคลนอีกด้วย

2. แท็บข้อมูลสมาชิก จะแสดงข้อมูลรายชื่อสมาชิกแคลนทุกคน และสามารถกดที่ชื่อสมาชิคแคลน และกดปุ่มขอเป็นเพื่อนได้ทันที

3. แคลนบอร์ด เป็นหน้าทีจะให้สมาชิกในแคลนมาพูดคุยกัน ด้วยการเขียนข้อความทิ้งไว้ หากต้องการเขียนข้อความ ให้กดที่ปุ่มเขียน

4. Clan Raid เป็นหน้าต่างที่ต้องให้หัวหน้ากิลด์เป็นคนอัญเชิญบอสกิลด์ขึ้นมา เพื่อให้สมาชิกกิลด์ได้เข้าไปล่าบอสกัน หากปราบลงได้ก็จะมีรางวัลตอบแทนอย่างงดงาม

5. อันดับแคลน กดเพื่อเข้าดูอันดับของแคลนในเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่

6. สงครามฝ่าย เป็นหน้าต่างที่ให้หัวหน้าแคลน และสมาชิกในแคลนได้เข้ามาติดตามเรื่องสงครามฝ่ายของแคลน โดยจะสามารถซ่อมแซมธงรบ และประกาศเกี่ยวกับสงครามฝ่ายประจำแคลนได้จากตรงนี้

7. ออกแคลน หากต้องการออกจากแคลน เพียงกดปุ่มออกแคลน และกดปุ่มยืนยัน ก็จะออกจากแคลนได้ทันที

 

สิทธิพิเศษต่างๆ ของแคลน

 

แคลนเลเวล 1

- มีสมาชิกแคลนได้สูงสุด 25 คน
- เพิ่มอัตราได้ EXP 1.0%
- เพิ่มอัตราดรอป 0.0%
- เพิ่มจำนวน HP และ MP สูงสุด 0.0%
- เพิ่ม P.Def และ M.Def 0.0%
- เพิ่ม P.Atk และ M.ATK 0.0%
- เพิ่มอัตราการผลิตในฟาร์มให้เร็วขี่นอีก 0.0%
- ซื้อรอบ Arena เพิ่มจากเดิมได้อีก 0 รอบ

แคลนเลเวล 6

- มีสมาชิกแคลนได้สูงสุด 30 คน
- เพิ่มอัตราได้ EXP 1.5%
- เพิ่มอัตราดรอป 0.2%
- เพิ่มจำนวน HP และ MP สูงสุด 0.0%
- เพิ่ม P.Def และ M.Def 0.0%
- เพิ่ม P.Atk และ M.ATK 0.0%
- เพิ่มอัตราการผลิตในฟาร์มให้เร็วขี่นอีก 0.0%
- ซื้อรอบ Arena เพิ่มจากเดิมได้อีก 0 รอบ

แคลนเลเวล 11

- มีสมาชิกแคลนได้สูงสุด 35 คน
- เพิ่มอัตราได้ EXP 2.0%
- เพิ่มอัตราดรอป 0.2%
- เพิ่มจำนวน HP และ MP สูงสุด 2.0%
- เพิ่ม P.Def และ M.Def 0.0%
- เพิ่ม P.Atk และ M.ATK 0.0%
- เพิ่มอัตราการผลิตในฟาร์มให้เร็วขี่นอีก 0.0%
- ซื้อรอบ Arena เพิ่มจากเดิมได้อีก 0 รอบ

แคลนเลเวล 16

- มีสมาชิกแคลนได้สูงสุด 40 คน
- เพิ่มอัตราได้ EXP 2.5%
- เพิ่มอัตราดรอป 0.2%
- เพิ่มจำนวน HP และ MP สูงสุด 3.0%
- เพิ่ม P.Def และ M.Def 1.0%
- เพิ่ม P.Atk และ M.ATK 0.0%
- เพิ่มอัตราการผลิตในฟาร์มให้เร็วขี่นอีก 0.0%
- ซื้อรอบ Arena เพิ่มจากเดิมได้อีก 0 รอบ

แคลนเลเวล 21

- มีสมาชิกแคลนได้สูงสุด 45 คน
- เพิ่มอัตราได้ EXP 3.0%
- เพิ่มอัตราดรอป 0.3%
- เพิ่มจำนวน HP และ MP สูงสุด 4.0%
- เพิ่ม P.Def และ M.Def 1.5%
- เพิ่ม P.Atk และ M.ATK 1.0%
- เพิ่มอัตราการผลิตในฟาร์มให้เร็วขี่นอีก 0.0%
- ซื้อรอบ Arena เพิ่มจากเดิมได้อีก 0 รอบ

แคลนเลเวล 26

- มีสมาชิกแคลนได้สูงสุด 50 คน
- เพิ่มอัตราได้ EXP 3.5%
- เพิ่มอัตราดรอป 0.3%
- เพิ่มจำนวน HP และ MP สูงสุด 5.0%
- เพิ่ม P.Def และ M.Def 2.0%
- เพิ่ม P.Atk และ M.ATK 1.5%
- เพิ่มอัตราการผลิตในฟาร์มให้เร็วขี่นอีก 0.0%
- ซื้อรอบ Arena เพิ่มจากเดิมได้อีก 0 รอบ

แคลนเลเวล 31

- มีสมาชิกแคลนได้สูงสุด 50 คน
- เพิ่มอัตราได้ EXP 4.0%
- เพิ่มอัตราดรอป 0.3%
- เพิ่มจำนวน HP และ MP สูงสุด 6.0%
- เพิ่ม P.Def และ M.Def 2.5%
- เพิ่ม P.Atk และ M.ATK 2.0%
- เพิ่มอัตราการผลิตในฟาร์มให้เร็วขี่นอีก 0.0%
- ซื้อรอบ Arena เพิ่มจากเดิมได้อีก 0 รอบ

แคลนเลเวล 36

- มีสมาชิกแคลนได้สูงสุด 50 คน
- เพิ่มอัตราได้ EXP 4.5%
- เพิ่มอัตราดรอป 0.4%
- เพิ่มจำนวน HP และ MP สูงสุด 7.0%
- เพิ่ม P.Def และ M.Def 3.0%
- เพิ่ม P.Atk และ M.ATK 2.5%
- เพิ่มอัตราการผลิตในฟาร์มให้เร็วขี่นอีก 2.0%
- ซื้อรอบ Arena เพิ่มจากเดิมได้อีก 0 รอบ

แคลนเลเวล 41

- มีสมาชิกแคลนได้สูงสุด 50 คน
- เพิ่มอัตราได้ EXP 5.0%
- เพิ่มอัตราดรอป 0.4%
- เพิ่มจำนวน HP และ MP สูงสุด 8.0%
- เพิ่ม P.Def และ M.Def 3.5%
- เพิ่ม P.Atk และ M.ATK 3.0%
- เพิ่มอัตราการผลิตในฟาร์มให้เร็วขี่นอีก 4.0%
- ซื้อรอบ Arena เพิ่มจากเดิมได้อีก 1 รอบ

แคลนเลเวล 46

- มีสมาชิกแคลนได้สูงสุด 50 คน
- เพิ่มอัตราได้ EXP 5.5%
- เพิ่มอัตราดรอป 0.4%
- เพิ่มจำนวน HP และ MP สูงสุด 9.0%
- เพิ่ม P.Def และ M.Def 4.0%
- เพิ่ม P.Atk และ M.ATK 3.5%
- เพิ่มอัตราการผลิตในฟาร์มให้เร็วขี่นอีก 6.0%
- ซื้อรอบ Arena เพิ่มจากเดิมได้อีก 1 รอบ

แคลนเลเวล 51

- มีสมาชิกแคลนได้สูงสุด 50 คน
- เพิ่มอัตราได้ EXP 6.0%
- เพิ่มอัตราดรอป 0.4%
- เพิ่มจำนวน HP และ MP สูงสุด 10.0%
- เพิ่ม P.Def และ M.Def 4.5%
- เพิ่ม P.Atk และ M.ATK 4.0%
- เพิ่มอัตราการผลิตในฟาร์มให้เร็วขี่นอีก 8.0%
- ซื้อรอบ Arena เพิ่มจากเดิมได้อีก 1 รอบ