แนะนำระบบทำฟาร์ม และการสร้างไอเท็ม

ระบบฟาร์ม

     ใน Soul Gauge ผู้เล่นทุกคนจะมีฟาร์มให้เข้าไปสร้างวัตถุดิบต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการทำยาหรือไอเท็มต่างๆ อย่างมากมาย  เช่น ทำยาเพิ่ม HP/MP เพื่อนำไปใช้ในการต่อสู้กับมอนเตอร์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้วัตถุดิบที่ได้จากฟาร์มยังสามารถนำไปสร้างอุปกรณ์สวมใส่ได้อีกด้วย โดยระบบฟาร์มจะแบ่งออกเป็นสถานที่ย่อยดังนี้

1. Mine (เหมืองแร่) : แร่ที่ได้จากการขุด สามารถนำไปสร้างเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับหรือชุดเกราะก็ได้

2. Herb Farm (ที่เพาะปลูกสมุนไพร) : สมุนไพรที่ได้จากการปลูกสามารถนำไปสร้างเป็นยาเพื่อเพิ่ม HP/MP และสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของยาแก้สถานะต่างๆ ได้

3. Insectarium (โรงเพาะแมลง) : วัตถุดิบจากที่นี่สามารถนำไปทำยาแก้สถานะต่างๆ และยา Buff เพื่อทำให้ตัวละครแกร่งขึ้น บางส่วนก็นำไปใช้ทำยาเพิ่ม MP ได้

4. Pen (คอกสัตว์) : วัตถุดิบที่ได้จากคอกสัตว์นี้ สามารถนำไปทำอาหารต่างๆ เพื่อเพิ่ม HP ให้กับตัวละครได้

5. Fishery (แหล่งจับปลา) : วัตถุดิบที่ได้จากแหล่งจับปลานี้ สามารถนำไปทำอาหารต่างๆ เพื่อเพิ่ม HP ให้กับตัวละครได้

6. Orchard (สวนผลไม้) : วัตถุดิบที่ได้จากสวนผลไม้นี้ สามารถนำไปทำอาหารต่างๆ เพื่อเพิ่ม MP ให้กับตัวละครได้

7. Farm (ฟาร์ม) : วัตถุดิบที่ได้จากฟาร์มนี้ สามารถนำไปทำอาหารต่างๆ เพื่อเพิ่ม HP หรือ MP ให้กับตัวละครได้

8. Historic (โบราณสถาน) : สามารถนำวัตถุดิบที่ได้จากโบราณสถาน ไปใช้ในการอัพเกรดฟาร์มของเรา เพื่อนำไปปลดล็อคสิ่งของต่างๆในฟาร์มให้เพิ่มมากขึ้น และยังสามารถนำไปใช้กับธงเพื่อเพิ่ม Buff ค่าสถานะของเราให้เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

9. Home (ห้องทำงาน) : เป็นห้องทำงานของ NPC ที่จะคอยอธิบายสิ่งต่างๆ ให้กับผู้เล่น เช่น ระบบฟาร์มและดันเจี้ยน เป็นต้น

 

วิธีการสร้างผลผลิต

1. ให้แตะไปที่สถานที่ที่ต้องการจะผลิตวัตถุดิบออกมา และแตะที่ปุ่ม "ผลิต" ที่มุมซ้ายล่าง จากนั้นจะขึ้นเวลานับถอยหลังที่จะผลิตเสร็จ

2. ถ้าหากอยากเร่งให้เสร็จเร็วขึ้น ก็ให้แตะที่ปุ่ม "เร่ง" ดังรูป

 

3. ระบบจะถามยืนยันอีกครั้งว่าต้องการเร่งให้การผลิตเสร็จทันทีเลยใช่หรือไม่ หากยืนยัน จะมีค่าใช้จ่ายเป็น Ruby ตามที่ระบบกำหนด

4. หากต้องการยกเลิกการผลิต ให้แตะที่ปุ่ม "ยกเลิก" แล้วแตะที่ปุ่มยืนยันอีกทีหนึ่ง

 

ระบบสร้างไอเท็ม

     เป็นระบบที่ทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างไอเท็มขึ้นมาใช้ได้เอง โดยการใช้วัตถุดิบจากการทำฟาร์มมาเป็นส่วนผสมในการสร้าง และการสร้างไอเท็มนั้น ก็จะมีทั้ง Potion เพิ่ม HP/MP ยา Buff ต่างๆ หรือกระทั่ง อุปกรณ์สวมใส่ ซึ่งมีหัวข้อย่อยดังนี้

ทำอาหาร : ถือว่าเป็นไอเท็มหลักในเกมเลยทีเดียว เพราะการทำอาหารนั้น จะได้อาหารที่เมือกดใช้แล้วจะเพิ่ม HP/MP ได้สูง (แยกคูลดาวน์กับ Potion)  ส่วนผสมที่จำเป็นจะได้มาจาก Farm, Fishery, Orchard และ Pen นั่นเอง

ผสม : หมวดนี้จะเป็นหมวดของ Potion ต่างๆ ซึ่งแยก Cooldown กับอาหาร สามารถคราฟท์ได้โดยการนำวัตถุดิบจากฟาร์มมาใช้ และเมื่อตัวละครมี Soul สีใดสีหนึ่งเต็ม สามารถทำเป็นขวดเพื่อเก็บ Soul ไว้ และนำมาใช้ได้ เมื่อต้องการ และยังสามารถทำยา Buff/Debuff และยาแก้สถานะผิดปกติต่างๆได้

งานโลหะ : ส่วนผสมจะได้มาจากโบราณสถานจากฟาร์มของเรา และการลง Rift ต่างๆ เพื่อนำมาสร้างเครื่องประดับให้ตัวละครของเรา อีกทั้งยังสามารถสร้าง Rune เพื่อทำไปเพิ่มพลังโจมตีให้กับชุดหรืออาวุธของตัวละครได้อีกด้วย

เย็บผ้า : สามารถนำส่วมผสมจากฟาร์มของเราไปสร้างอุปกรณ์ส่วมใส่ได้ โดยวัตถุดิบที่จำเป็นก็มาจากฟาร์มและ Rift

ช่างตีเหล็ก :  สามารถสร้างหินที่หาจากกิจกรรม หรือ ดันเจี้ยน เพื่ออัพขั้นของหินนั้นๆ โดยหินต่างๆ จะสามารถนำไปปลดล็อคเลเวลของอุปกรณ์ในการอัพ Node ต่างๆ ในหมวดอัพเกรด และในหมวดนี้สามารถสร้างที่ซ่อมแซมธง เพื่อฟื้นฟู HP ของธงนั้นๆ ให้อยู่นานขึ้นได้

ชิ้นส่วน : ในหมวดนี้จะเป็นการรวมชิ้นส่วนที่ได้จากกิจกรรมหรือเควส สะสมให้ครบแล้วนำมาแลกของรางวัล

 

วิธีการสร้างไอเท็ม

1. เลือกไอเท็มที่ต้องการจะสร้าง จากนั้นให้แตะปุ่ม "ทำ" จะมีค่าใช้จ่ายในการสร้างเป็น Gold และไอเท็มจะอัตราความสำเร็จในการสร้างด้วย ให้ดูได้จากข้อความข้างๆรูปไอเท็ม

2. เลือกจำนวนที่ต้องการสร้างไอเท็ม แล้วแตะที่ปุ่ม "ยืนยัน"

3. ระบบจะทำการสร้างไอเท็มที่เราเลือก ให้เรารอจนกว่าจะสร้างเสร็จ

4. เมื่อสร้างไอเท็มสำเร็จ จะขึ้นบอกว่าเราสร้างไอเท็มสำเร็จแล้ว ดังรูป