Boost Event เพิ่ม EXP และอัตราดรอปเป็นพิเศษ !


     กิจกรรม Boost Event มาแล้ว ! บวกกันไปเลยทุกเซิร์ฟเวอร์ กับโบนัสตามช่วงเวลาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รับ Bonus EXP +100% และอัตราดรอป Soul +100% กับการฟาร์มมอนสเตอร์กันในแผนที่ทั่วไป หรือจะเป็นการเพิ่มอัตราการดรอปของ Soul +50% และ Gold +50% จากการลง Rift รอบนี้มากันแบบจุใจ !

 

ระยะเวลากิจกรรม

- ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 - วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเวลาและเงื่อนไขกิจกรรม

- เซิร์ฟเวอร์ที่ร่วมกิจกรรมได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ Pepe / เซิร์ฟเวอร์ Chola / เซิร์ฟเวอร์ Thorn / เซิร์ฟเวอร์ Aroaro / เซิร์ฟเวอร์ Dobarin

 

ช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ (มีผลสำหรับผู้เล่นที่มีเลเวล 1 - 50 เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เท่านั้น)

เวลา 12:00 น. - 15:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% จะมีผลกับแผนที่ทั่วไป รวมไปถึง Training Area (ยกเว้น Space&Time Rift และ Dimension Rift) 

เวลา 15:00 น. - 19:00 น. : เพิ่มอัตราดรอป Soul +100% จะมีผลกับแผนที่ทั่วไป รวมไปถึง Training Area (ยกเว้น Space&Time Rift และ Dimension Rift) 

 

 

ช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ (มีผลสำหรับผู้เล่นที่มีเลเวล 1 - 50 เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เท่านั้น)

เวลา 10:00 น. - 15:00 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% จะมีผลกับแผนที่ทั่วไป รวมไปถึง Training Area (ยกเว้น Space&Time Rift และ Dimension Rift) 

เวลา 15:00 น. - 19:00 น. : เพิ่มอัตราดรอป Soul +100% จะมีผลกับแผนที่ทั่วไป รวมไปถึง Training Area  (ยกเว้น Space&Time Rift และ Dimension Rift) 

เวลา 20:00 น. - 00:00 น. :  เพิ่มอัตราการดรอป Gold +50% และเพิ่มอัตราดรอป Soul +50% เฉพาะ Dimension Rift (ยกเว้น Space&Time Rift) 

 

ดูรายละเอียดข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ได้ที่ : http://www.soulgauge.in.th/main/news/16 
สมัครไอดี : http://www.soulgauge.in.th/main/news/26 
ข้อควรรู้ก่อนสร้างตัวละคร : http://www.soulgauge.in.th/main/guides/22 
Website : http://www.soulgauge.in.th
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/SoulGaugeTH/ 
กลุ่มพูดคุย : https://www.facebook.com/groups/soulgaugeth/