เปิดทดสอบ Nation War [Pre-Season] รอบที่ 3 !

     เหล่า Ranker เอ๋ย เจ้ากระหายสงครามกันหรือไม่ หากว่าเจ้าต้องการต่อสู้เพื่อประเทศของเจ้า จงเข้าร่วมการทดสอบ Nation War ในครั้งนี้ ! โดยจะเปิดให้ทดสอบระบบ Nation War [Pre-Season] รอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ Season ที่ 1 ! มีรายละเอียดดังนี้

 

ระยะเวลาทดสอบ

รอบที่ 3 - วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ถึงเวลา 20:00 น. วันเดียวเท่านั้น

เซิร์ฟเวอร์ที่ร่วมกิจกรรมได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ Pepe / เซิร์ฟเวอร์ Chola / เซิร์ฟเวอร์ Thorn / เซิร์ฟเวอร์ Aroaro

 

ของรางวัล

- ฝั่งที่ชนะ : ผู้เข้าร่วมจะได้ Lucky Box Ticket 10 ใบ / Ruby Random Box 5 กล่อง / Greater Rift EXP Book (30%) 2 เล่ม  

- ฝั่งแพ้ : ผู้เข้าร่วมจะได้ Lucky Box Ticket 5 ใบ / Ruby Random Box 5 กล่อง / Greater Rift EXP Book (30%) 2 เล่ม  

หมายเหตุ : ของรางวัลจะถูกส่งเข้าตัวผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังจบกิจกรรมผ่านทางจดหมาย โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลจะต้องมีคะแนนสะสมในกิจกรรมรอบนั้นๆ

 

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ Nation War ได้ที่ : http://www.soulgauge.in.th/main/guides/44