กำหนดการทดสอบ Nation War [Pre-Season] !

     เหล่า Ranker เอ๋ย เจ้ากระหายสงครามกันหรือไม่ หากว่าเจ้าต้องการต่อสู้เพื่อประเทศของเจ้า จงเข้าร่วมการทดสอบ Nation War ในครั้งนี้ ! โดยจะเปิดให้ทดสอบระบบ Nation War [Pre-Season] จำนวน 2 รอบด้วยกัน โดยรอบแรกจะเริ่มในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 และรอบที่ 2 จะเริ่มในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ช่วงเวลา 19:00 - 20:00 น. มีรายละเอียดดังนี้

 

ระยะเวลาทดสอบ

รอบที่ 1 - วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ถึงเวลา 20:00 น. 

 

รอบที่ 2 - วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ถึงเวลา 20:00 น. 

 

ของรางวัล

- ฝั่งที่ชนะ : ผู้เข้าร่วมจะได้ Lucky Box Ticket 10 ใบ / Ruby Random Box 5 กล่อง / Greater Rift EXP Book (30%) 2 เล่ม  

- ฝั่งแพ้ : ผู้เข้าร่วมจะได้ Lucky Box Ticket 5 ใบ / Ruby Random Box 5 กล่อง / Greater Rift EXP Book (30%) 2 เล่ม  

หมายเหตุ : ของรางวัลจะถูกส่งเข้าตัวผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังจบกิจกรรมผ่านทางจดหมาย โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลจะต้องมีคะแนนสะสมในกิจกรรมรอบนั้นๆ

 

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ Nation War ได้ที่ : http://www.soulgauge.in.th/main/guides/44