เพิ่มอัตราสำเร็จในการจุติ +50% กับกิจกรรม [Dobarin's Day]

     เพิ่มอัตราความสำเร็จในการจุติอาวุธ หรืออุปกรณ์ +50% ในช่วงวัน และเวลาที่กำหนดกันไปเลยทุกเซิร์ฟเวอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ระยะเวลากิจกรรม

- รอบที่ 1 : วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 20:00 น. - 23:00 น.

- รอบที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 20:00 น. - 23:00 น.

 

เงื่อนไขและรายละเอียด

 

1. เมื่อถึงเวลากิจกรรม จะพบว่าอัตราความสำเร็จของการจุติอุปกรณ์นั้นเพิ่มขึ้นมา +50% 

2. โดยเปอร์เซนต์ที่บวกเข้าไป ไม่ใช่การบวกตรงๆ แต่จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับค่าตั้งต้นของการจุติอีกที (เช่น หากว่าโอกาสในการตีบวกขั้นต่อไป มีโอกาส 10% และบวกโบนัสจากอีเว้นท์ 50% โอกาสทั้งหมดจะกลายเป็น 15%)

3. สามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะหมดเวลากิจกรรม

4. หากไปทำการจุติอุปกรณ์กับ Dobarin ที่เมือง (เลือกหัวข้อจุติอุปกรณ์ แล้วทำการจุติตรงนั้นเลย) จะมีโอกาสสำเร็จในการจุติเพิ่มขึ้น +5% (รวมเป็น 55%)