Login Bonus เข้าเกมปั๊บ รับรางวัลฟรี 7 - 20 ส.ค.นี้

 

        ล็อกอินเข้าเกม Soul Gauge ปั๊บก็รับไอเทมฟรี ! จากกิจกรรม “Login get Item” ที่รอบนี้นำไอเทมมาแจกกันเพียบ ทั้ง Transcendence Protection Stone, Dimenstion Stone, Lucky Box Ticket และพิเศษสุด ! หากใครที่ล็อกอินเข้าเกมครบ 13 วัน ก็จะได้รับรางวัลใหญ่อย่าง 888 Ruby ไปใช้แบบฟรีๆ นั่นเอง !

 

ระยะเวลากิจกรรม
        เริ่มวันที่ 7 สิงหาคม - วันที่ 20 สิงหาคม 2562

 

รายละเอียดกิจกรรม
        เพียงล็อกอินเข้าเกม Soul Gauge ในช่วงเวลากิจกรรม ก็จะได้รับของรางวัลไปทันที โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมของ Daily Login ที่ได้รับไอเทมตามปกติอยู่แล้ว นั่นหมายความว่า เมื่อล็อกอินเข้าเกมในแต่ละวัน จะได้รับรางวัลเพิ่มเป็น 2 ชิ้นนั่นเอง โดยของรางวัลกิจกรรมนี้จะถูกส่งเข้าทางจดหมาย

        ***หมายเหตุ : หากวันใดไม่ได้ล็อกอินเข้าเกม จะไม่ได้รับไอเทมจากกิจกรรมนี้ และในวันที่ล็อกอินเข้ามา จะได้รับไอเทมของเก่าที่ค้างไว้ เช่น หากวันที่ 2 ไม่ได้ล็อกอินเข้าเกม และกลับเข้ามาล็อกอินใหม่ในวันที่ 4 ก็จะย้อนกลับไปได้รับของรางวัลจากวันที่ 2 แทน

        ***ข้อควรระวัง : กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมล็อกอิน หากผู้เล่นออนไลน์ตลอดเวลาโดยไม่ได้ออกจากเกม อาจจะไม่ได้รับของรางวัล ดังนั้นขอให้ผู้เล่นล็อกอินเข้าเกมใหม่ทุกวัน

รางวัลกิจกรรม
        รางวัลวันที่ 1 ได้แก่ Battle Ticket 12 ใบ
        รางวัลวันที่ 2 ได้แก่ HR-Core 5 ชิ้น
        รางวัลวันที่ 3 ได้แก่ SR-Core 5 ชิ้น
        รางวัลวันที่ 4 ได้แก่ Hyper Core 1 ชิ้น
        รางวัลวันที่ 5 ได้แก่ Transcendence Protection Stone 7 ชิ้น
        รางวัลวันที่ 6 ได้แก่ Dimenstion Stone 30 ชิ้น
        รางวัลวันที่ 7 ได้แก่ HR-Core 5 ชิ้น
        รางวัลวันที่ 8 ได้แก่ SR-Core 5 ชิ้น
        รางวัลวันที่ 9 ได้แก่ Hyper Core 1 ชิ้น
        รางวัลวันที่ 10 ได้แก่ Transcendence Protection Stone 7 ชิ้น
        รางวัลวันที่ 11 ได้แก่ Lucky Box Ticket 10 ใบ
        รางวัลวันที่ 12 ได้แก่ Hyper-Core 2 ชิ้น
        รางวัลวันที่ 13 ได้แก่ 888 Ruby