Boost Up คูณแหลกแจกเน้นๆ 10 - 23 ก.ค.นี้

 

        คูณแหลกแจกเน้นๆ กับช่วงเวลาโบนัสสุดพิเศษจากเกม Soul Gauge ในกิจกรรม “BOOST UP คูณแหลกแจกเน้นๆ” เมื่อทีมงานจะทำการปรับเพิ่มโบนัส ทั้ง EXP, SOUL, GOLD และ GEAR โดยจะทำการปรับเพิ่มโบนัสให้ในวันและเวลาใดบ้าง สามารถดูได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้

ระยะเวลากิจกรรม
        เริ่มวันที่ 10 กรกฎาคม - วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 23:59 น.

 

ทุกวัน จันทร์ถึงอาทิตย์ (เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เลเวล 1 - 50)
        เวลา 00:00 น. - 23:59 น. : เพิ่มอัตรา EXP +200% โดยจะมีผลเฉพาะเควสท์
        เวลา 00:00 น. - 23:59 น. : เพิ่มอัตรา EXP +200% โดยจะมีผลในแผนที่ทั่วไป และ Training Arena (ยกเว้น Rift ทั้งหมด)
        เวลา 20:00 น. - 23:59 น. : เพิ่มอัตรา EXP +150% โดยจะมีผลเฉพาะใน Dimension Rift

 

ทุกวัน จันทร์ถึงอาทิตย์ (เฉพาะอาชีพ Warrior และ Wizard เลเวล 51 - 80)
        เวลา 00:00 น. - 23:59 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลเฉพาะเควสท์
        เวลา 00:00 น. - 23:59 น. : เพิ่มอัตรา EXP +100% โดยจะมีผลในแผนที่ทั่วไป และ Training Arena (ยกเว้น Rift ทั้งหมด)
        เวลา 20:00 น. - 23:59 น. : เพิ่มอัตรา EXP +150% โดยจะมีผลเฉพาะใน Dimension Rift

 

ทุกวัน จันทร์ถึงอาทิตย์
        เวลา 00:00 น. - 23:59 น. : เพิ่มอัตรา Gear Drop +100% โดยจะมีผลกับทุกแผนที่
        เวลา 00:00 น. - 23:59 น. : เพิ่มอัตรา Supply Drop +50% โดยจะมีผลกับทุกแผนที่