Dobarin's Day เพิ่มโอกาสตีบวก 80% 7 ก.ค. นี้!


        มาร่วมสนุกตีบวกอุปกรณ์ไปกับกิจกรรม “Dobarin’s Day” จากเกม Soul Gauge ที่จะเพิ่มอัตราความสำเร็จในการจุติอาวุธและอุปกรณ์มากถึง +80% เลยทีเดียวล่ะ งานนี้เพื่อนๆ คนไหนที่อยากมาร่วมสนุก ก็อ่านรายละเอียดกิจกรรม “Dobarin’s Day” แล้วมาร่วมสนุกกันได้เลย

 

ระยะเวลากิจกรรม
        วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 20:00 น. - 23:00 น.

 

เงื่อนไขและรายละเอียด
        1. เมื่อถึงเวลากิจกรรม จะพบว่าอัตราความสำเร็จของการจุติอุปกรณ์นั้นเพิ่มขึ้นมา +80%
        2. โดยเปอร์เซนต์ที่บวกเข้าไป ไม่ใช่การบวกตรงๆ แต่จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับค่าตั้งต้นของการจุติอีกที (เช่น หากว่าโอกาสในการตีบวกขั้นต่อไป มีโอกาส 10% และบวกโบนัสจากอีเว้นท์ 80% โอกาสทั้งหมดจะกลายเป็น 18%)
        3. สามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะหมดเวลากิจกรรม

        4. หากไปทำการจุติอุปกรณ์กับ Dobarin ที่เมือง (เลือกหัวข้อจุติอุปกรณ์ แล้วทำการจุติตรงนั้นเลย) จะมีโอกาสสำเร็จในการจุติเพิ่มขึ้น +5% (รวมเป็น 85%)