Dobarin's Day เพิ่มโอกาสตีบวก 80% 9 มิ.ย. นี้!


        ช่วงเวลาแหงการตีแสนสุขจะกลับมาสร้างความสนุกอีกครั้ง กับกิจกรรมเด็ดจากเกม Soul Gauge กับ “Dobarin’s Day” ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตีบวกมากขึ้น โดยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการจุติอาวุธและอุปกรณ์ +80% เลยทีเดียวล่ะ
        สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่อยากมาร่วมสนุก ก็อ่านรายละเอียดกิจกรรม “Dobarin’s Day” แล้วรอมาร่วมสนุกกันได้เลย

ระยะเวลากิจกรรม
        วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 20:00 น. - 23:00 น.

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม : เซิร์ฟเวอร์ Kaliso

เงื่อนไขและรายละเอียด
        1. เมื่อถึงเวลากิจกรรม จะพบว่าอัตราความสำเร็จของการจุติอุปกรณ์นั้นเพิ่มขึ้นมา +80%
        2. โดยเปอร์เซนต์ที่บวกเข้าไป ไม่ใช่การบวกตรงๆ แต่จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับค่าตั้งต้นของการจุติอีกที (เช่น หากว่าโอกาสในการตีบวกขั้นต่อไป มีโอกาส 10% และบวกโบนัสจากอีเว้นท์ 80% โอกาสทั้งหมดจะกลายเป็น 18%)
        3. สามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะหมดเวลากิจกรรม

        4. หากไปทำการจุติอุปกรณ์กับ Dobarin ที่เมือง (เลือกหัวข้อจุติอุปกรณ์ แล้วทำการจุติตรงนั้นเลย) จะมีโอกาสสำเร็จในการจุติเพิ่มขึ้น +5% (รวมเป็น 85%)