Bonus Daily Rift เพิ่มรอบดันรายวัน วันละ 10 รอบ !!


        มาสนุกกันต่อกับช่วงเวลาสุดมันสในกิจกรรม Bonus Daily Rift ที่จะทำให้เพื่อนๆ ชาว Soul Gauge สามารถลงดันรายวันกันแบบสะใจยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มจำนวนรอบรายวัน จากเดิมวันละ 3 รอบ ปรับเพิ่มเป็นวันละ 10 รอบ นั่นเอง !

ระยะเวลากิจกรรม
        เริ่มวันที่ 15 พฤษภาคม - วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
        เซิร์ฟเวอร์ Jessica และเซิร์ฟเวอร์ Kirin

รายละเอียด
        เพิ่มจำนวนรอบการเข้า Rift ในหมวด Daily Rift จากวันละ 3 รอบ เป็นวันละ 10 รอบ โดยมีผลกับดันเจี้ยนรายวันเท่านั้น