Bonus Daily Rift x2 เพิ่มรอบดันรายวัน วันละ 6 รอบ


          มาสนุกกับการลง Daily Rift ให้เต็มที่ ! เมื่อ Soul Gauge จัดกิจกรรมมาสร้างความสนุกกันอย่างเต็มที่ ด้วยการเพิ่มรอบ Bonus Daily Rift x2 ที่เพิ่มจากวันละ 3 รอบ ปรับเพิ่มเป็นวันละ 6 รอบ เพื่อให้เข้าไปสนุกกับดันรายวันได้อย่างสะใจเลยทีเดียวล่ะ !

ระยะเวลากิจกรรม
          เริ่มวันพุธที่ 20 มีนาคม - วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
          เซิร์ฟเวอร์ Jessica และเซิร์ฟเวอร์ Kirin

รายละเอียด
          เพิ่มรอบการเข้า Rift ในหมวด Daily Rift จากวันละ 3 รอบ เป็นวันละ 6 รอบ โดยมีผลกับดันเจี้ยนรายวันเท่านั้น