Bonus Daily Rift x2 เพิ่มรอบดันรายวัน วันละ 6 รอบ !!


        ลง Daily Rift กันแบบเต็มที่ ! เมื่อ Soul Gauge จัดมาให้มันส์อย่างเต็มที่ กับกิจกรรมเพิ่มรอบ Bonus Daily Rift x2 ที่รอบนี้เพิ่มจากวันละ 3 รอบ ปรับเพิ่มเป็นวันละ 6 รอบเลยทีเดียวล่ะ !

ระยะเวลากิจกรรม
        เริ่มวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
        เซิร์ฟเวอร์ Jessica และเซิร์ฟเวอร์ Kirin

รายละเอียด
        เพิ่มรอบการเข้า Rift ในหมวด Daily Rift จากวันละ 3 รอบ เป็นวันละ 6 รอบ โดยมีผลกับดันเจี้ยนรายวันเท่านั้น