Login Bonus เข้าเกมปั๊บ รับรางวัลฟรี 9 - 22 มกราคมนี้

        มีไอเท็มฟรีมาแจกรับต้นปี ! ในกิจกรรมแจกแหลก แจกกระจาย Login Bonus ร่วมสนุกได้ง่ายๆ เพียงล็อคอินเข้าเกม ก็รับรางวัลไปแบบง่ายๆ โดยทีมงาน Soul Gauge จัดเอาของรางวัลมาแจกกันอย่างมากมาย แถมปรับรางวัลใหญ่สุดให้มาอยู่ที่ 13 วันเท่านั้น !! หากใครลืมเข้าเกมไปหนึ่งวันก็ยังทันรับรางวัลใหญ่อย่าง 888 Ruby นั่นเอง !

ระยะเวลากิจกรรม
        เริ่ม วันพุธที่ 9 มกราคม 2019 ถึงวันอังคารที่ 22 มกราคม 2019 นี้

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
        เซิร์ฟเวอร์ Jessica และเซิร์ฟเวอร์ Kirin

รายละเอียดกิจกรรม
        เพียงล็อคอินเข้าเกม Soul Gauge ในช่วงเวลากิจกรรม ก็จะได้รับของรางวัลไปทันที โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมของ Daily Login ที่ได้รับไอเทมตามปกติอยู่แล้ว นั่นหมายความว่า เมื่อล็อคอินเข้าเกมในแต่ละวัน จะได้รับรางวัลเพิ่มเป็น 2 ชิ้นนั่นเอง โดยของรางวัลกิจกรรมนี้จะถูกส่งเข้าทางจดหมาย

 

        ***หมายเหตุ : หากวันใดไม่ได้ล็อคอินเข้าเกม จะไม่ได้รับไอเทมจากกิจกรรมนี้ และในวันที่ล็อคอินเข้ามา จะได้รับไอเทมของเก่าที่ค้างไว้ เช่น หากวันที่ 2 ไม่ได้ล็อคอินเข้าเกม และกลับเข้ามาล็อคอินใหม่ในวันที่ 4 ก็จะย้อนกลับไปได้รับของรางวัลจากวันที่ 2 แทน

        ***ข้อควรระวัง : กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมล็อคอิน หากผู้เล่นออนไลน์ตลอดเวลาโดยไม่ได้ออกจากเกม อาจจะไม่ได้รับของรางวัล ดังนั้นขอให้ผู้เล่นล็อคอินเข้าเกมใหม่ทุกวัน

รางวัลกิจกรรม


        - รางวัลวันที่ 1 ได้แก่ Battle Ticket 12 ใบ
        - รางวัลวันที่ 2 ได้แก่ Silver Key 10 ชิ้น
        - รางวัลวันที่ 3 ได้แก่ HR-Core 5 ชิ้น
        - รางวัลวันที่ 4 ได้แก่ SR-Core 5 ชิ้น
        - รางวัลวันที่ 5 ได้แก่ Transcendence Protection Stone 7 ชิ้น
        - รางวัลวันที่ 6 ได้แก่ Dimenstion Stone 20 ชิ้น
        - รางวัลวันที่ 7 ได้แก่ Silver Key 10 ชิ้น
        - รางวัลวันที่ 8 ได้แก่ HR-Core 5 ชิ้น
        - รางวัลวันที่ 9 ได้แก่ SR-Core 5 ชิ้น
        - รางวัลวันที่ 10 ได้แก่ Transcendence Protection Stone 7 ชิ้น
        - รางวัลวันที่ 11 ได้แก่ Lucky Box Ticket 10 ใบ
        - รางวัลวันที่ 12 ได้แก่ Hyper-Core 2 ชิ้น
        - รางวัลวันที่ 13 ได้แก่ 888 Ruby