Bonus Daily Rift x2 เพิ่มรอบดันรายวัน วันละ 6 รอบ !!

          ลง Daily Rift กันแบบเต็มที่ ! เมื่อ Soul Gauge จัดมาให้มันส์อย่างเต็มที่ กับกิจกรรมเพิ่มรอบ Bonus Daily Rift x2 ที่รอบนี้เพิ่มจากวันละ 3 รอบ ปรับเพิ่มเป็นวันละ 6 รอบเลยทีเดียวล่ะ !

 

ระยะเวลากิจกรรม
          เริ่มวันพุธที่ 9 มกราคม 2019 เวลา 13.00 น. ถึง 22 มกราคม 2019 เวลา 23.59 น.

 

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
          เซิร์ฟเวอร์ Jessica และเซิร์ฟเวอร์ Kirin

 

รายละเอียด
          เพิ่มรอบการเข้า Rift ในหมวด Daily Rift จากวันละ 3 รอบ เป็นวันละ 6 รอบ โดยมีผลกับดันเจี้ยนรายวันเท่านั้น