Bonus Daily Rift เพิ่มรอบดันรายวันในวันเสาร์และอาทิตย์เป็น 10 รอบ

     จัดให้อย่างเต็มที่ กับกิจกรรมเพิ่มรอบ Daily Rift ที่รอบนี้เพิ่มรอบให้ในวันเสาร์และอาทิตย์ จากวันละ 3 รอบ เพิ่มเป็นวันละ 10 รอบเลยทีเดียว แถมยังนำเอาดันประจำวันของวันอื่นมาเปิดให้อย่างเต็มที่ด้วย!

 

ระยะเวลากิจกรรม

     รอบที่ 1 เริ่ม วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 00:01 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 23:59 น.

     รอบที่ 2 เริ่ม วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 00:01 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 23:59 น.

 

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

     เซิร์ฟเวอร์ Jessica และเซิร์ฟเวอร์ Kirin

 

รายละเอียด

     เพิ่มรอบการเข้า Rift ในหมวด Daily Rift จาก วันละ 3 รอบ เป็นวันละ 10 รอบ โดยจะเปิดดันเจี้ยนรายวันของวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เข้ามาเพิ่มทั้งในวันเสาร์และอาทิตย์