Double Daily Rift เพิ่มรอบรายวันเป็น 6 รอบ 14 - 27 พ.ย. 61

     หาของกันรัวๆ ไปกับกิจกรรมเพิ่มรอบ Daily Rift เปิดโอกาสให้หาของจากดันประจำวันเพิ่มจากวันละ 3 รอบ เป็นวันละ 6 รอบ ยาวๆ กันไป 2 สัปดาห์ โดยเสาร์อาทิตย์ ก็ได้เพิ่มรอบเช่นกัน

 

ระยะเวลากิจกรรม

     เริ่ม วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:01 น. ถึงวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:59 น.

 

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

     เซิร์ฟเวอร์ Jessica และเซิร์ฟเวอร์ Kirin

 

รายละเอียด

     เพิ่มรอบการเข้า Rift ในหมวด Daily Rift จาก วันละ 3 รอบ เป็นวันละ 6 รอบ โดยมีผลกับดันเจี้ยนรายวันเท่านั้น