Special Daily Rift เพิ่มรอบดันรายวันเป็น 5 รอบ 31 ต.ค. ถึง 13 พ.ย.

     หาของกันรัวๆ ไปกับกิจกรรมเพิ่มรอบ Daily Rift เปิดโอกาสให้หาของจากดันประจำวันเพิ่มจากวันละ 3 รอบ เป็นวันละ 5 รอบ ยาวๆ กันไป 2 สัปดาห์ โดยเสาร์อาทิตย์ ก็ได้เพิ่มรอบเช่นกัน

 

ระยะเวลากิจกรรม

     เริ่ม วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 00:01 น. ถึงวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:59 น.

 

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

     เซิร์ฟเวอร์ Jessica และเซิร์ฟเวอร์ Kirin

 

รายละเอียด

     เพิ่มรอบการเข้า Rift ในหมวด Daily Rift จาก วันละ 3 รอบ เป็นวันละ 5 รอบ โดยมีผลกับดันเจี้ยนรายวันเท่านั้น