Double Daily Rift เพิ่มรอบดันรายวันเป็น 6 รอบ 22 - 26 ต.ค. 61

     หาของกันรัวๆ ไปกับกิจกรรมเพิ่มรอบ Daily Rift เปิดโอกาสให้หาของจากดันประจำวันเพิ่มอีกเท่าตัว จากวันละ 3 รอบ เป็นวันละ 6 รอบไปเลย

 

ระยะเวลากิจกรรม

     เริ่ม วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 00:01 น. ถึงวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 23:59 น.

 

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

     เซิร์ฟเวอร์ Jessica และเซิร์ฟเวอร์ Kirin

 

รายละเอียด

     เพิ่มรอบการเข้า Rift ในหมวด Daily Rift จาก วันละ 3 รอบ เป็นวันละ 6 รอบ โดยมีผลกับดันเจี้ยนรายวันเท่านั้น