สรุปผลกิจกรรม Nation War Season 2

     การแข่งขัน Nation War Season 2 ที่แข่งกันต่อเนื่องถึง 9 รอบ ในที่สุดก็ได้รางวัลประกาศ รายชื่อผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในแต่ละฝ่าย และมอบรางวัลให้กับผู้ที่อยู่ใน 50 อันดับแรก ของแต่ละหมวดหมู่รางวัลแล้ว โดยผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มีรายชื่อดังนี้

 

 

 

ของรางวัล MVP Reward ตอนจบ Season 2

     โดยจะคำนวนอันดับต่างๆ ทั้งฝ่ายที่แพ้และชนะ Nation War (ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์รับรางวัล) และคะแนน MVP จะได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม Nation War เท่านั้น โดยจะมีการอัปเดทคะแนนทุกๆ สัปดาห์ และจะมอบของรางวัลหลังจากจบ Season 2 ทั้งหมด 9 วัน  (สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ของรางวัลจะถูกจัดส่งทางจดหมายในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561)

 

- ผู้เล่นที่มีคะแนนฆ่าสะสมสูงสุด อันดับที่ 1 - 10 จะได้รับ  Golden Dragon Falchion (SSR Weapon Costume ถาวร) บวกค่าพลังโจมตีกายภาพและเวทย์ +7% จำนวน 1 ชิ้น

- ผู้เล่นที่มีคะแนนฆ่าสะสมสูงสุด อันดับที่ 11 - 20 จะได้รับ  Golden Dragon Falchion (SSR Weapon Costume ถาวร) บวกค่าพลังโจมตีกายภาพและเวทย์ +5% จำนวน 1 ชิ้น

- ผู้เล่นที่มีคะแนนฆ่าสะสมสูงสุด อันดับที่ 21 - 50 จะได้รับ SR Weapon Random Box จำนวน 3 กล่อง (กล่องสุ่มอาวุธสีม่วงระดับ SR)

 

- ผู้เล่นที่มีแต้ม BP สะสมสูงสุด อันดับที่ 1 - 10 จะได้รับ  Dark Ninja Circlet [Black] (SSR Equipment Costume ถาวร) เพิ่มธาตุไฟ น้ำ แสง และมืด +7% จำนวน 1 ชิ้น 

- ผู้เล่นที่มีแต้ม BP สะสมสูงสุด อันดับที่ 11 - 20 จะได้รับ  Dark Ninja Circlet [Black] (SSR Equipment Costume ถาวร) เพิ่มธาตุไฟ น้ำ แสง และมืด +5% จำนวน 1 ชิ้น 

- ผู้เล่นที่มีแต้ม BP สะสมสูงสุด อันดับที่ 21 - 50 จะได้รับ SR Weapon Random Box จำนวน 3 กล่อง (กล่องสุ่มอาวุธสีม่วงระดับ SR)

 

- ผู้เล่นที่มีแต้มธงรบสงสมสูงสุด อันดับที่ 1 - 10 จะได้รับ  Dark Ninja Gloves [Black] (SSR Equipment Costume ถาวร) เพิ่มค่าพลังโจมตีกายภาพและเวทย์ 7% จำนวน 1 ชิ้น

- ผู้เล่นที่มีแต้มธงรบสงสมสูงสุด อันดับที่ 11 - 20 จะได้รับ  Dark Ninja Gloves [Black] (SSR Equipment Costume ถาวร) เพิ่มค่าพลังโจมตีกายภาพและเวทย์ 5% จำนวน 1 ชิ้น

- ผู้เล่นที่มีแต้มธงรบสงสมสูงสุด อันดับที่ 21 - 50 จะได้รับ SR Weapon Random Box จำนวน 3 กล่อง (กล่องสุ่มอาวุธสีม่วงระดับ SR)