เปิดรังสิงโตแสง Lion of Mysterious Light 19 ก.ย. 61 ถึง 2 ต.ค. 61

     ได้เวลาเปิดถ้ำบุกเข้าดันเจี้ยน Lion of Mysterious of Light รังของบอสสิงโตแสง Eldery of Twilight ที่มีสกิลพิเศษธาตุแสง มอบให้กับผู้ที่สามารถพิชิตบอสตัวนี้ได้ !

 

ระยะเวลากิจกรรม

     เริ่มวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ถึงวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 23:59 น.

 

เงื่อนไขกิจกรรม

     - สามารถลง Event Rift ได้ 10 รอบต่อวัน

     - หากต้องการลง Event Rift เพิ่มจาก 10 รอบที่กำหนดให้ ต้องจ่าย Ruby ขั้นต่ำ 30 Ruby และจะเพิ่มจากเดิมรอบละ 10 Ruby เป็นค่าเข้า Event Rift

 

ข้อมูล Event Rift: Lion of Mysterious Light

     - มีความยากหลายระดับให้เลือก เพื่อเหมาะกับผู้เล่นหลากหลายเลเวล โดยจะเริ่มต้นที่เลเวล 10 เป็นต้นไป

     - ความยากของดันเจี้ยนกิจกรรมระดับสูงสุด กำหนดไว้ที่เลเวล 55

 

ของรางวัล (สุ่มดรอป)

1.   สกิลพิเศษ Solar Ray 

 

- สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยธาตุแสง จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมหากใช้กับเป้าหมายที่ติดสถานะ Purification อยู่

 

2.  สกิลพิเศษ Vortex Wave

 

- โจมตีเป็นวงกว้างรอบตัวด้วยธาตุแสง เป้าหมายที่โดนโจมตีด้วยสกิลนี้จะมีโอกาสติดสถานะ Purification

 

3.  Lesser Crystal Stone

- ใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนา Node สกิลต่างๆ

 

ของรางวัลสะสมรอบ

     หากลงดันเจี้ยนกิจกรรม Lion of Mysterious Light เกิน 20 รอบขึ้นใน ไปในช่วงระยะเวลากิจกรรม จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมดังนี้

     - ลงครบ 20 รอบ รับ 100,000 Gold
     - ลงครบ 30 รอบ รับ Lesser Ice Stones 10 ชิ้น
     - ลงครบ 40 รอบ รับ Lesser Flame Stones 10 ชิ้น
     - ลงครบ 50 รอบ รับ Lesser Lightning Stones 10 ชิ้น
     - ลงครบ 60 รอบ รับ Lesser Dark Stones 10 ชิ้น
     - ลงครบ 70 รอบ รับ Transcendence Protection Stone 10 ชิ้น
     - ลงครบ 100 รอบ รับ Hyper-Core 1 ชิ้น

 

วิธีการลง Event Rift: Lion of Mysterious Light

 

1. เข้าไปที่เมนู แล้วเลือกหัวข้อ Rift เหมือนการลง Rift ปกติ

 

2. เลือกแถบ Event Rift ตามภาพ และเข้าไปเล่นใน Rift พิเศษได้เลย