สุขคูณสอง เพิ่มรอบดันรายวัน 10 - 14 กันยายน 2561

     สุขคูณสองไปกับกิจกรรมเพิ่มรอบ Daily Rift เปิดโอกาสให้หาของจากดันประจำวันเพิ่มอีกเท่าตัว จากวันละ 3 รอบ เป็นวันละ 6 รอบไปเลย

 

ระยะเวลากิจกรรม

     เริ่ม วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 00:01 น. ถึงวันศุกร์ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 23:59 น.

 

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

     เซิร์ฟเวอร์ Jessica และเซิร์ฟเวอร์ Kirin

 

รายละเอียด

     เพิ่มรอบการเข้า Rift ในหมวด Daily Rift จาก วันละ 3 รอบ เป็นวันละ 6 รอบ โดยมีผลกับดันเจี้ยนรายวันเท่านั้น