สะสมรอบ Animal Kingdom Rift รับรางวัลฟรี

     2 สัปดาห์สุดท้าย สำหรับดันเจี้ยนกิจกรรม Event Rift : Animal Kingdom โดยรอบนี้จะมีการเพิ่มจำนวนรอบการลงดันเจียนรายวันจาก 10 รอบ เป็น 12 รอบ แถมด้วยของรางวัลพิเศษ หากพิชิตดันเจี้ยนได้ครบตามจำนวนรอบ ก็รับของรางวัลพิเศษได้เพิ่มทันที

 

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

     เซิร์ฟเวอร์ Pepe, Chola, Thorn, Aroaro และ Dobarin

 

รายละเอียด

     ปรับเพิ่มรอบการลง Event Rift : Animal Kingdom จาก 10 รอบ เป็น 12 รอบต่อวัน หากเอาชนะดันเจี้ยน Animal Kingdom ได้ครบตามรอบที่กำหนด โดยไม่จำกัดระดับในการลง จะได้รับของรางวัลเพิ่มดังนี้

     10 รอบ รับ Tears of Lion 5 ชิ้น

     15 รอบ รับ Tears of Lion 5 ชิ้น

     20 รอบ รับ Soul of Hippo 5 ชิ้น

     30 รอบ รับ Tears of Lion 10 ชิ้น

     40 รอบ รับ Tears of Lion 10 ชิ้น

     50 รอบ รับ Tears of Lion 10 ชิ้น

     60 รอบ รับ Tears of Lion 20 ชิ้น

     70 รอบ รับ Tears of Lion 20 ชิ้น

     100 รอบ รับ Tears of Lion 30 ชิ้น

 

       Tears of Lion วัสดุสำหรับใช้สร้างเครื่องประดับ Lionheart ของกิจกรรม Animal Kingdom

       Soul of Hippo วัสดุสำหรับแลกสัตว์ขี่ Pink Hippo ของกิจกรรม Animal Kingdom

 

ระยะเวลากิจกรรม

     เริ่ม 22 สิงหาคม 2561 เวลา 00:01 น. ถึง 4 กันยายน 2561 เวลา 23:59 น.

 

วิธีการรับรางวัล

     เมื่อสะสมรอบการเอาชนะ Animal Kingdom Rift ได้ตามจำนวนที่กำหนด ของรางวัลจะถูกส่งเข้าทางจดหมายโดยอัตโนมัติ