Double Daily Rift เพิ่มรอบรายวันเป็น 6 รอบ 13 - 17 สิงหาคม เท่านั้น

     จัดให้ตามคำขอ กับกิจกรรมเพิ่มรอบ Daily Rift เปิดโอกาสให้หาของจากดันประจำวันเพิ่มอีกเท่าตัว จากวันละ 3 รอบ เป็นวันละ 6 รอบไปเลย

 

ระยะเวลากิจกรรม

     เริ่ม วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 ถึงวันศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

 

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

     เซิร์ฟเวอร์ Pepe, Chola, Thorn, Aroaro และ Dobarin

 

รายละเอียด

     เพิ่มรอบการเข้า Rift ในหมวด Daily Rift จาก วันละ 3 รอบ เป็นวันละ 6 รอบ