Login Bonus เข้าเกมรับไอเทมฟรี 888 Ruby รอคุณอยู่ !

     แจกกันอย่างไม่ยั้ง กับกิจกรรม Login Bonus แค่เข้าเกมก็ได้รับไอเทมฟรี โดยรอบนี้พิเศษกว่าเดิม ลดจำนวนรางวัลใหญ่สุดมาอยู่ที่ 13 วันเท่านั้น หากใครลืมเข้าเกมไปหนึ่งวันก็ยังทัน และขนไอเท็มหายากที่ผู้เล่นต่างต้องการมาแจกกันในรอบนี้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Golden Soul, Soul of Luck รวมไปถึง Core ระดับสูงที่จำเป็นต้องมีในการพัฒนาอุปกรณ์

 

ระยะเวลากิจกรรม

     เริ่ม วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึง วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

 

เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

     เซิร์ฟเวอร์ Pepe, Chola, Thorn, Aroaro และ Dobarin

 

รายละเอียดกิจกรรม

     เพียงล็อคอินเข้าเกมในช่วงเวลากิจกรรม ก็จะได้รับของรางวัลไปทันที โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมของ Daily Login ที่ได้รับไอเทมตามปกติอยู่แล้ว นั่นหมายความว่า เมื่อล็อคอินเข้าเกมในแต่ละวัน จะได้รับรางวัลเพิ่มเป็น 2 ชิ้นนั่นเอง โดยของรางวัลกิจกรรมนี้จะถูกส่งเข้าทางจดหมาย

หมายเหตุ : หากวันใดไม่ได้ล็อคอินเข้าเกม จะไม่ได้รับไอเทมจากกิจกรรมนี้ และในวันที่ล็อคอินเข้ามา จะได้รับไอเทมของเก่าที่ค้างไว้ เช่น หากวันที่ 2 ไม่ได้ล็อคอินเข้าเกม และกลับเข้ามาล็อคอินใหม่ในวันที่ 4 ก็จะย้อนกลับไปได้รับของรางวัลจากวันที่ 2 แทน

ข้อควรระวัง : กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมล็อคอิน หากผู้เล่นออนไลน์ตลอดเวลาโดยไม่ได้ออกจากเกม อาจจะไม่ได้รับของรางวัล ดังนั้นขอให้ผู้เล่นล็อคอินเข้าเกมใหม่ทุกวัน

 

รางวัลกิจกรรม

     รางวัลวันที่ 1 ได้แก่ Dimension Stone 10 ea
     รางวัลวันที่ 2 ได้แก่ Silver Key 10 ea
     รางวัลวันที่ 3 ได้แก่ Golden Soul 5 ea
     รางวัลวันที่ 4 ได้แก่ SR-Core 4 ea
     รางวัลวันที่ 5 ได้แก่ Transcendence Protection Stone 5 ea
     รางวัลวันที่ 6 ได้แก่ Dimenstion Stone 10 ea
     รางวัลวันที่ 7 ได้แก่ Silver Key 10 ea
     รางวัลวันที่ 8 ได้แก่ Soul of Luck 5 ea
     รางวัลวันที่ 9 ได้แก่ SR-Core 4 ea
     รางวัลวันที่ 10 ได้แก่ Transcendence Protection Stone 5 ea
     รางวัลวันที่ 11 ได้แก่ Lucky Box Ticket 10 ea
     รางวัลวันที่ 12 ได้แก่ Hyper-Core 1 ea
     รางวัลวันที่ 13 ได้แก่ 888 Ruby